× خانه وبلاگ پرسش و پاسخ ثبت نام ورود خروج از حساب

پرسش و پاسخ حقوقی مالیاتی

بله. هیات موضوع ماده 216 قانون مالیات های مستقیم، صلاحیت رسیدگی به شکایت از اقدامات اجرایی و محدودیت های ناشی از مقررات مالیات بر ارزش افزوده را نیز دارد.

۱- دستگاه کارتخوان آنها، غیر فعال می شود. ۲- اگر از دستگاه کارتخوان خود استفاده نکنند دو درصد از فروش خود را جریمه خواهند شد.۳- عدم استفاده از دستگاه کارتخوان می تواند به معنی کتمان درآمد باشد و نتیجه آن جرایم مالیاتی سنگین شود (تا ۳۰ درصد درآمد کتمان شده)

بله. برابر ماده 134 قانون مالیات های مستقیم فعالیت های منحصراً ورزشی باشگاه های ورزشی از مالیالت معاف است.

بله. برابر قانون مالیات های مستقیم ایران، فرار مالیاتی از جمله اگر به روش استفاده از کارت بارگانی دیگران باشد جرم است.

بر اساس جدول اجاره املاک که به تصویب کمیسیون تقویم املاک سازمان امور مالیاتی می رسد.

به تخلفات اداری و مالیاتی آنان در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و دادستانی انتظامی مالیاتی رسیدگی می شود و اگر مرتکب جرم شوند دادسراهای عمومی و انقلاب، رسیدگی خواهد کرد..

خیر. چنین وضعیتی حتی می تواند موجب رد دفاتر شرکت هم بشود.

بله. باید از حساب شرکت و با عملیات بانکی انجام شود واگر به صورت نقدی باشد هزینه و خرید انجام شده مورد قبول سازمان امور مالیاتی نخواهد بود.

به قرارداد بین شما و ایساکو بستگی زیادی دارد اگر ایساکو در قرارداد با شما ، فروشنده قطعات به شماست طبیعتاً ایساکو از شما مالیات ارزش افزوده می گیرد و شما هم هنگام فروش باید از مشتری ، مالیات ارزش افزوده می گرفتید. ولی اگر شما نسبت به ایساکو ، امانت فروش هستید ایساکو باید مالیات ارزش افزوده را دریافت و به سازمان امور مالیاتی بپردازد. سازمان امور مالیاتی درباره مالیات ارزش افزوده بر مبنای ماده 169 که خرید و فروش بنام چه کسانی ثبت شده مالیات می گیره

بکارگیری رایانه و سامانه های الکترونیکی بانکی در این نوع از مشاغل، به منزله استفاده از صندوق مکانیزه فروش است.

باید امکان انجام این دو کار را داشته باشد: 1- ثبت اطلاعات خرید و فروش 2- تهیه صورت معاملات فصلی (گزارش سه ماهه معاملات به سازمان امور مالیاتی)

بر اساس قانون مالیات های مستقیم و قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه های آن

در این حالت، سازمان امور مالیاتی تا 5 سال می تواند بر اساس اطلاعاتی که خودش بدست می آورد و بر اساس قرائن مالیاتی اقدام به شناسایی درآمد و تشخیص مالیات نماید و آن را از مالیات دهنده (مودی) مطالبه کند.

کمتر است. مالیات شرکت های تعاونی 18 و هفتاد و پنج صدم درصد است. یعنی یک چهارم کمتر از سایر انواع شرکت ها.

منظور این است که پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودی (مالیات دهنده) بوسیله سازمان امور مالیاتی ، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود و در واقع، مالیاتی از آنها مطالبه نمی شود.

اصولاً با ارسال نامه به واحد مالیاتی مربوطه

خیر. اصولاً اگر برای این کسب و کار، کد اقتصادی نگرفته اید و فعالیت نداشته اید و حساب بانکی یا تراکنش یا فاکتوری برایش ثبت نشده مشکل مهمی نخواهید داشت.

امکان استعلام بدهی مالیاتی برای همه اشخاص از جمله اشخاص حقیقی و کسبه وجود ندارد اما شرکت ها می توانند از طریق سامانه سازمان امور مالیاتی وضعیت بدهی مالیاتی خود در بعضی موارد را استعلام کنند

برابر با دو دهم درصد ارزش روز خودرو برای خودروهای 700 میلیون تومانی و بیشتر.

در زمانی که برگ تشخیص مالیات به مالیات دهنده ابلاغ می شود او می تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، اعتراض خود به برگ تشخیص را به صورت کتبی به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نموده و رسید دریافت کند.

خیر. خانه در مالکیت افراد که برای سکونت افراد تحت تکفلشان اختصاص یافته اصولاً مشمول مالیات بر اجاره نمی شود

مالیات انتقال مالکیت املاک ۵ درصد ارزش معاملاتی ملک می باشد

برابر است با دو درصد مبلغی که بین خریدار و فروشنده سرقفلی مورد توافق قرار گرفته

خیر. اداره امور مالیاتی، چنین صلاحیتی ندارد. فردی که بر اساس آگهی روزنامه رسمی، عضو هیات مدیره نیست را اداره امور مالیاتی نمی تواند عضو هیات مدیره شرکت بداند و نمی تواند اموالش را از این جهت، توقیف کند.

چنانچه بعد از ثبت انحلال شرکت تا ختم امر تسویه درآمدی تحقق یابد که مشمول مالیات به نرخ خاص موضوع تبصره های ۲ و ۳ ماده ۱۱۵ نباشد مشمول پرداخت مالیات بردرآمد خواهد بود.

خیر. تغییر نشانی محل بهره برداری در همان منطقه که داخل در مدت بهره مندی شرکت از معافیت مالیاتی باشد باعث سلب معافیت مالیاتی قانونی نمی شود.