آنی مشاور

مشاوره با مشاوران با تجربه و خبره

مشاوره با برترین و خبره‌ترین مشاوران در سریع‌ترین زمان ممکن را به صورت حضوری، تلفنی و نوشتاری در آنی‌مشاور تجربه خواهید کرد.

سوال حقوقی و پرسش و پاسخ حقوق آپارتمان نشینی

سوالات حقوق آپارتمان نشینی خود را از ما بپرسید

در چنین ساختمانی با توجه به اینکه تعداد مالکین بیش از سه نفر نمی باشد برابر قانون نحوه تملک آپارتمانها الزامی برای انتخاب مدیر ساختمان نیست

از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی وصورت ریز آن مطالبه می شود. هرگاه مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود بابت سرانه خدمات و هزینه ها را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ ـ تهویه مطبوع ـ آب گرم ـ برق ـ گاز و غیره باو خودداری کنند و در صورتیکه مالک و یااستفاده کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننماید اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وصول وجه مزبور برطبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد.

چنانچه مالک یا مستأجر به نظر مدیر ساختمان اعتراض داشته باشند می بایست اعتراض خود را ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه ای که مدیر ساختمان به آنها ابلاغ کرده در دادگاه حقوقی محل وقوع آپارتمان ، ثبت و درخواست رسیدگی نمایند

خیر. توقفگاه (پارکبنگ) و انباری از ملحقات آپارتمان است و نمی‌تواند مالک مستقل داشته باشد.

مدیر ساختمان از طریق اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع آپارتمان بر مبنای اظهارنامه ابلاغ شده علیه آن فرد اجراییه صادر و اموال او را توقیف و بستانکاری را وصول خواهد کرد.

بله. باید گواهی تسویه حساب هزینه‌های مشترک که به تأیید مدیر ساختمان رسیده باشد را از مالک یا قائم‌مقام او مطالبه کنند و یا با موافقت مدیر ساختمان، تعهد کسی که ملک به او منتقل شده برای پرداخت بدهی‌های معوق مالک قبلی را در سند بنویسند.

خیر. قطع برق یا آب اختصاصی فردی که از پرداخت سرانه ساختمان (شارژ) خودداری نموده نه تنها مجاز نیست بلکه جرم ممانعت از حق به شمار می رود و قابل پیگرد قانونی است.

مدیر ساختمان مراتب را از طریق ثبت اظهارنامه در دفاتر خدمات قضایی، به وی ابلاغ می‌کند و اگر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، سهم بدهی اش را پرداخت نکند مدیر ساختمان می‌تواند اقدام به قطع خدمات مشترک همانند گرمایش و سرمایش و تهویه، آب، برق، گاز و غیره نماید.

اعتراض خود را ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه ای که مدیر ساختمان به آنها ابلاغ کرده در دادگاه حقوقی محل وقوع آپارتمان ، ثبت و درخواست رسیدگی نمایند.

اگر با وجود تهیه منزل اجاره ای برای آنان و فراهم شدن شرایط قانونی، از جابجایی امتناع کردند، می‌توان با مراجعه به دادگستری دستور تخلیه همسایگان مخالف را دریافت نمود.

تامین دلیل از طریق شورای حل اختلاف و اخذ نظریه سه نفر از کار‌شناسان رسمی دادگستری که گواهی دهند ادامه زندگی در ساختمان خطر جانی و مالی دارد و سپس کسب اجازه دادگاه جهت اجاره خانه مناسب برای ساکنین مخالف و سپس نوسازی ساختمان.

چنانچه مساحت واحدهای مسکونی در آپارتمان، مساوی باشد بیانگر برخورداری مساوی هر یک از واحدها از زمین آن ملک است.

بله. هزینه های نگهداری آپارتمان و آسانسور و بیمه آتش سوزی و همانند اینها را باید پرداخت کند. هزینه مصرف آب و هر گونه هزینه مصرفی همانند این نیز قطعاً به نسبت مصرف، تقسیم می شود.

در چنین ساختمانی با توجه به اینکه تعداد مالکین بیش از سه نفر نمی باشد برابر قانون نحوه تملک آپارتمانها الزامی برای انتخاب مدیر ساختمان نیست

از طرف مدیر یا هیئت مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی وصورت ریز آن مطالبه می شود. هرگاه مالک یا استفاده کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود بابت سرانه خدمات و هزینه ها را نپردازد مدیر یا هیئت مدیران میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ ـ تهویه مطبوع ـ آب گرم ـ برق ـ گاز و غیره باو خودداری کنند و در صورتیکه مالک و یااستفاده کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننماید اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وصول وجه مزبور برطبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد.

چنانچه مالک یا مستأجر به نظر مدیر ساختمان اعتراض داشته باشند می بایست اعتراض خود را ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه ای که مدیر ساختمان به آنها ابلاغ کرده در دادگاه حقوقی محل وقوع آپارتمان ، ثبت و درخواست رسیدگی نمایند

خیر. توقفگاه (پارکبنگ) و انباری از ملحقات آپارتمان است و نمی‌تواند مالک مستقل داشته باشد.

مدیر ساختمان از طریق اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع آپارتمان بر مبنای اظهارنامه ابلاغ شده علیه آن فرد اجراییه صادر و اموال او را توقیف و بستانکاری را وصول خواهد کرد.

بله. باید گواهی تسویه حساب هزینه‌های مشترک که به تأیید مدیر ساختمان رسیده باشد را از مالک یا قائم‌مقام او مطالبه کنند و یا با موافقت مدیر ساختمان، تعهد کسی که ملک به او منتقل شده برای پرداخت بدهی‌های معوق مالک قبلی را در سند بنویسند.

خیر. قطع برق یا آب اختصاصی فردی که از پرداخت سرانه ساختمان (شارژ) خودداری نموده نه تنها مجاز نیست بلکه جرم ممانعت از حق به شمار می رود و قابل پیگرد قانونی است.

مدیر ساختمان مراتب را از طریق ثبت اظهارنامه در دفاتر خدمات قضایی، به وی ابلاغ می‌کند و اگر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، سهم بدهی اش را پرداخت نکند مدیر ساختمان می‌تواند اقدام به قطع خدمات مشترک همانند گرمایش و سرمایش و تهویه، آب، برق، گاز و غیره نماید.

اعتراض خود را ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه ای که مدیر ساختمان به آنها ابلاغ کرده در دادگاه حقوقی محل وقوع آپارتمان ، ثبت و درخواست رسیدگی نمایند.

اگر با وجود تهیه منزل اجاره ای برای آنان و فراهم شدن شرایط قانونی، از جابجایی امتناع کردند، می‌توان با مراجعه به دادگستری دستور تخلیه همسایگان مخالف را دریافت نمود.

تامین دلیل از طریق شورای حل اختلاف و اخذ نظریه سه نفر از کار‌شناسان رسمی دادگستری که گواهی دهند ادامه زندگی در ساختمان خطر جانی و مالی دارد و سپس کسب اجازه دادگاه جهت اجاره خانه مناسب برای ساکنین مخالف و سپس نوسازی ساختمان.

چنانچه مساحت واحدهای مسکونی در آپارتمان، مساوی باشد بیانگر برخورداری مساوی هر یک از واحدها از زمین آن ملک است.

بله. هزینه های نگهداری آپارتمان و آسانسور و بیمه آتش سوزی و همانند اینها را باید پرداخت کند. هزینه مصرف آب و هر گونه هزینه مصرفی همانند این نیز قطعاً به نسبت مصرف، تقسیم می شود.

طراحی و توسعه : ره وب