آنی مشاور

مشاوره با مشاوران با تجربه و خبره

مشاوره با برترین و خبره‌ترین مشاوران در سریع‌ترین زمان ممکن را به صورت حضوری، تلفنی و نوشتاری در آنی‌مشاور تجربه خواهید کرد.

سوال حقوقی و پرسش و پاسخ دعاوی حقوقی

سوالات دعاوی حقوقی خود را از ما بپرسید

بهتر است با کارخانه‌دار مذاکره کنید و ضمن یادآوری توان خود در شناسایی و جذب مشتری و وقت و هزینه ای که در این زمینه کرده اید و می کنید ایشان را برای انعقاد یک قرارداد که حق شما هم در آن لحاظ و رعایت شود قانع کنید

حتما دادگاه تجدیدنظر، رای صادر کرده یا تصمیمی گرفته است. با توجه به سوال شما می شود گفت که بدون رای یا تصمیم دادگاه تجدیدنظر امکان مختومه شدن پرونده وجود ندارد. پیگیری کنید ببینید رای یا تصمیم دادگاه تجدیدنظر چه بوده است

قت نظارت در واقع وقتی که قاضی از جهت کنترل کار خودش در مورد انجام امور پرونده ها تعیین میکنه. در وقت نظارت قاضی پرونده رو از جهت اینکه کار باقی مانده ای دارد یا ندارد کنترل می کند. کسر از آمار به جهت عدم پیگیری شاکی ، یعنی چون قاضی ، اقدام درباره پرونده بدون پیگیری شما را لازم ندانسته آن پرونده را از آمار پرونده های در حال رسیدگی شعبه خودش کسر و فعلا بایگانی نموده است.

درود. حتما دادگاه تجدیدنظر، رای صادر کرده یا تصمیمی گرفته است. با توجه به سوال شما می شود گفت که بدون رای یا تصمیم دادگاه تجدیدنظر امکان مختومه شدن پرونده وجود ندارد. پیگیری کنید ببینید رای یا تصمیم دادگاه تجدیدنظر چه بوده است.

درود بر شما. وقت نظارت در واقع وقتی که قاضی از جهت کنترل کار خودش در مورد انجام امور پرونده ها تعیین میکنه. در وقت نظارت قاضی پرونده رو از جهت اینکه کار باقی مانده ای دارد یا ندارد کنترل می کند. کسر از آمار به جهت عدم پیگیری شاکی ، یعنی چون قاضی ، اقدام درباره پرونده بدون پیگیری شما را لازم ندانسته آن پرونده را از آمار پرونده های در حال رسیدگی شعبه خودش کسر و فعلا بایگانی نموده است.

ادله اثبات دعوی در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی ایران، تعریف شده و عبارتند از: اقرار، سند ، شهادت شهود ، امارات و احکام قانونی، قسم یا سوگند

بله. اگر بتوانید در دادگاه ثابت کنید که سن شناسنامه ای شما با سن واقعی اتان یکی نیست کاهش سن در شناسنامه امکان پذیر خواهد بود.

اگر قرارداد و اسناد و مدارکی که دارید از جمله صورت وضعیت ها نشان بدهد که از اداره کل راهداری، بستانکار هستید از طریق دادگاه یا داوری ، امکان طرح دعوا برای دریافت بستانکاری خود را قطعا خواهید داشت.

زمان طرح دعوا تا محکومیت نهایی، کم و بیش ، بین شش ماه تا دو سال خواهد بود. البته چون طرف مقابل شما یک دستگاه دولتی است اجرای رای علیه آنها زودتر از ۱۸ ماه از تاریخ حکم نهایی ، قابل انجام نخواهد بود

عدم صلاحیت دادگاه شهر دیگر(محلی) زمانی صادر میشود که دادگاهی که شما طرح شکایت کرده اید صالح به رسیدگی نبوده مثلا در دعوای تصرف عدوانی یک قطعه زمین دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی نیست باید در دادگاهی که زمین در حوزه ان واقع شده است اقامه دعوا طرح گردد.لذا قرا عدم صلاحیت دادگاهی ان چنان مطلب مهمی نیست که شما نگران ان باشید چون با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به دادکاه صالح ارجاع میشود و در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد

اگر منظور شما اینه که ابتدا دعوی الزام به ایفای تعهد مطرح نمایید و بعد از آن با طرح دعوی مستقل جبران خسارت را مطالبه نمائید بله امکانش وجود دارد. چون حقی برای شما ایجاد شده و شما حق خودتان را می خواهید مطالبه کنید چه تواما در زمان واحد و چه مستقلا و مجزا در بازه زمانی متفاوت

شما می تونید طرح دعوی کنید در مورد افت قیمت خودرو و دادخواست مطالبه بدین این پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع می شه نهایتاً با جلب نظر کارشناس افت قیمت خودرو مشخص و شخص مقابل محکوم به پرداخت میشه

بهتر است با کارخانه‌دار مذاکره کنید و ضمن یادآوری توان خود در شناسایی و جذب مشتری و وقت و هزینه ای که در این زمینه کرده اید و می کنید ایشان را برای انعقاد یک قرارداد که حق شما هم در آن لحاظ و رعایت شود قانع کنید

حتما دادگاه تجدیدنظر، رای صادر کرده یا تصمیمی گرفته است. با توجه به سوال شما می شود گفت که بدون رای یا تصمیم دادگاه تجدیدنظر امکان مختومه شدن پرونده وجود ندارد. پیگیری کنید ببینید رای یا تصمیم دادگاه تجدیدنظر چه بوده است

قت نظارت در واقع وقتی که قاضی از جهت کنترل کار خودش در مورد انجام امور پرونده ها تعیین میکنه. در وقت نظارت قاضی پرونده رو از جهت اینکه کار باقی مانده ای دارد یا ندارد کنترل می کند. کسر از آمار به جهت عدم پیگیری شاکی ، یعنی چون قاضی ، اقدام درباره پرونده بدون پیگیری شما را لازم ندانسته آن پرونده را از آمار پرونده های در حال رسیدگی شعبه خودش کسر و فعلا بایگانی نموده است.

درود. حتما دادگاه تجدیدنظر، رای صادر کرده یا تصمیمی گرفته است. با توجه به سوال شما می شود گفت که بدون رای یا تصمیم دادگاه تجدیدنظر امکان مختومه شدن پرونده وجود ندارد. پیگیری کنید ببینید رای یا تصمیم دادگاه تجدیدنظر چه بوده است.

درود بر شما. وقت نظارت در واقع وقتی که قاضی از جهت کنترل کار خودش در مورد انجام امور پرونده ها تعیین میکنه. در وقت نظارت قاضی پرونده رو از جهت اینکه کار باقی مانده ای دارد یا ندارد کنترل می کند. کسر از آمار به جهت عدم پیگیری شاکی ، یعنی چون قاضی ، اقدام درباره پرونده بدون پیگیری شما را لازم ندانسته آن پرونده را از آمار پرونده های در حال رسیدگی شعبه خودش کسر و فعلا بایگانی نموده است.

ادله اثبات دعوی در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی ایران، تعریف شده و عبارتند از: اقرار، سند ، شهادت شهود ، امارات و احکام قانونی، قسم یا سوگند

بله. اگر بتوانید در دادگاه ثابت کنید که سن شناسنامه ای شما با سن واقعی اتان یکی نیست کاهش سن در شناسنامه امکان پذیر خواهد بود.

اگر قرارداد و اسناد و مدارکی که دارید از جمله صورت وضعیت ها نشان بدهد که از اداره کل راهداری، بستانکار هستید از طریق دادگاه یا داوری ، امکان طرح دعوا برای دریافت بستانکاری خود را قطعا خواهید داشت.

زمان طرح دعوا تا محکومیت نهایی، کم و بیش ، بین شش ماه تا دو سال خواهد بود. البته چون طرف مقابل شما یک دستگاه دولتی است اجرای رای علیه آنها زودتر از ۱۸ ماه از تاریخ حکم نهایی ، قابل انجام نخواهد بود

عدم صلاحیت دادگاه شهر دیگر(محلی) زمانی صادر میشود که دادگاهی که شما طرح شکایت کرده اید صالح به رسیدگی نبوده مثلا در دعوای تصرف عدوانی یک قطعه زمین دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی نیست باید در دادگاهی که زمین در حوزه ان واقع شده است اقامه دعوا طرح گردد.لذا قرا عدم صلاحیت دادگاهی ان چنان مطلب مهمی نیست که شما نگران ان باشید چون با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به دادکاه صالح ارجاع میشود و در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد

اگر منظور شما اینه که ابتدا دعوی الزام به ایفای تعهد مطرح نمایید و بعد از آن با طرح دعوی مستقل جبران خسارت را مطالبه نمائید بله امکانش وجود دارد. چون حقی برای شما ایجاد شده و شما حق خودتان را می خواهید مطالبه کنید چه تواما در زمان واحد و چه مستقلا و مجزا در بازه زمانی متفاوت

شما می تونید طرح دعوی کنید در مورد افت قیمت خودرو و دادخواست مطالبه بدین این پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع می شه نهایتاً با جلب نظر کارشناس افت قیمت خودرو مشخص و شخص مقابل محکوم به پرداخت میشه

طراحی و توسعه : ره وب

مشاوره در واتساپ : 09195663606