آنی مشاور

مشاوره با مشاوران با تجربه و خبره

مشاوره با برترین و خبره‌ترین مشاوران در سریع‌ترین زمان ممکن را به صورت حضوری، تلفنی و نوشتاری در آنی‌مشاور تجربه خواهید کرد.

سوال حقوقی و پرسش و پاسخ دعاوی کیفری

سوالات دعاوی کیفری خود را از ما بپرسید

صرف فعالیت شما در فضای مجازی با نام و نام خانوادگی محمد باهری که بخشی از نام و نام خانوادگی شناسنامه ای و واقعی شماست جعل عنوان و جرم شناخته نمی شود.

بله. برابر ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، محکومین به دیه هم می توانند ادعای اعسار از پرداخت دیه را مطرح کنند.

به پرداخت دیه و زندان محکوم می شود.

فایل صوتی اگر شما آن را قبول نکنید به عنوان مدرک و سند علیه شما قابل استناد نخواهد بود. دادگاه به لزوم وجود دلایل قانونی برای اثبات جرم توجه خواهد کرد. فایل صوتی به خودی خود بلحاظ قانونی از اعتبار و سندیت لازم برخوردار نیست و به تنهایی به عنوان مدرک اثبات جرم قابل اعتنا نیست.

خیر. چنین عملی جرم نیست.

قوانین ایران اجزازه نمی دهد که فرد همدیه بگیرد و هم خسارت. درباره نقص عضو ، فقط میشه دیه گرفت. اگر در اثر نقص و تقصیرات یگان محل خدمتتان، صدماتی به شما وارد شده باشد می توانید مطالبه خسارت یا دیه کنید و اگر در اثر بی احتیاطی خودتان باشد قابل مطالبه نخواهد بود

بله. می توانید از طریق دادسرای انتظامی قضاتف علیه قاضی متخلف شکایت و موضوع را پیگیری نمائید

خیر. جعل فتوکپی اسناد، اعم از اسناد رسمی و اسناد عادی جرم نیست و جنبه کیفری ندارد.

خیر. ارائه سند جعلی به قاضی که در جریان رسیدگی به پرونده و به دستور قاضی در جهت کارشناسی و احراز اصالات سند صورت گرفته جرم نیست.

خیر. جعل سند یک جرم است و استفاده از سند مجعول جرم دیگر. اینها دو مجازات جداگانه هم دارند.

صرف فعالیت شما در فضای مجازی با نام و نام خانوادگی محمد باهری که بخشی از نام و نام خانوادگی شناسنامه ای و واقعی شماست جعل عنوان و جرم شناخته نمی شود.

بله. برابر ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، محکومین به دیه هم می توانند ادعای اعسار از پرداخت دیه را مطرح کنند.

به پرداخت دیه و زندان محکوم می شود.

فایل صوتی اگر شما آن را قبول نکنید به عنوان مدرک و سند علیه شما قابل استناد نخواهد بود. دادگاه به لزوم وجود دلایل قانونی برای اثبات جرم توجه خواهد کرد. فایل صوتی به خودی خود بلحاظ قانونی از اعتبار و سندیت لازم برخوردار نیست و به تنهایی به عنوان مدرک اثبات جرم قابل اعتنا نیست.

خیر. چنین عملی جرم نیست.

قوانین ایران اجزازه نمی دهد که فرد همدیه بگیرد و هم خسارت. درباره نقص عضو ، فقط میشه دیه گرفت. اگر در اثر نقص و تقصیرات یگان محل خدمتتان، صدماتی به شما وارد شده باشد می توانید مطالبه خسارت یا دیه کنید و اگر در اثر بی احتیاطی خودتان باشد قابل مطالبه نخواهد بود

بله. می توانید از طریق دادسرای انتظامی قضاتف علیه قاضی متخلف شکایت و موضوع را پیگیری نمائید

خیر. جعل فتوکپی اسناد، اعم از اسناد رسمی و اسناد عادی جرم نیست و جنبه کیفری ندارد.

خیر. ارائه سند جعلی به قاضی که در جریان رسیدگی به پرونده و به دستور قاضی در جهت کارشناسی و احراز اصالات سند صورت گرفته جرم نیست.

خیر. جعل سند یک جرم است و استفاده از سند مجعول جرم دیگر. اینها دو مجازات جداگانه هم دارند.

طراحی و توسعه : ره وب

مشاوره در واتساپ : 09195663606