آنی مشاور

مشاوره با مشاوران با تجربه و خبره

مشاوره با برترین و خبره‌ترین مشاوران در سریع‌ترین زمان ممکن را به صورت حضوری، تلفنی و نوشتاری در آنی‌مشاور تجربه خواهید کرد.

سوال حقوقی و پرسش و پاسخ داوری

سوالات داوری خود را از ما بپرسید

خیر. دارا بودن کارت پایان خدمت سربازی از شرایط الزامی داور نیست. برابر مقررات کنونی ایران، طرفین اختلاف یا طرفین قرارداد می توانند هرشخص بالای 18 سال که توانایی علمی و تجربی برای درک مسئله مورد اختلاف و حل آن را داشته باشد به عنوان داور انتخاب کنند ولو آنکه به خدمت سربازی نرفته یا کارت پایان خدمت نداشته باشد.

خیر. داور باید فردی غیر از طرفین معامله و اختلاف باشد

بله. این حق طرفین اختلاف است که برای چگونگی انجام داوری، روشی را در نظر بگیرند و داور را ملزم کند که برابر همان روش، داوری کند. البته روش آنها نباید مغایر با شرع و قوانین دستوری و نظم عمومی و اخلاق حسنه کشور باشد.

اگر مرتبط با حقوق و روابط کار باشد خیر. زیرا قانون کار از قواعد آمره است و حل اختلافات ناشی از روابط کار، صرفاً در صلاحیت هیات های حل اختلاف و تشخیص مندرج در قانون کار است.

انتخاب داور هم به لحاظ کاهش هزینه های دادرسی و هم به لحاظ سرعت در رسیدگی و کاهش اتلاف وقت بر طرح دعوا در مراجع قضایی، برتری دارد.

یقینا داور را به درستی انتخاب کنید و آن داور در موضوع قرارداد یا موضوع اختلاف، تخصص و بیطرفی داشته باشد از دادگاه بهتر خواهد بود. البته موضوعی که می خواهید برای آن داور انتخاب کنید باید داوری پذیر باشد یعنی این که قانون، داوری در آن مورد را ممنوع نکرده باشد مثلاً داوری در ورشکستگی ممنوع است.

اگر طرفین در قرارداد داوری یا در شرط داوری به گونه ای صریح یا ضمنی، چنین صلاحیت و اختیاری را به داور داده باشند داور می تواند قرارداد و توافقات طرفین را در مواقع ابهام و اختلاف، با رعایت اصول و موازین حقوقی، تفسیر نماید.

اگر شخصی که بر اساس رای داور، محکوم شده است با اراده و تمایل خود رای داور را اجرا ننمود می توان از دادگاه درخواست صدور اجرائیه نمود و از طریق اجرای احکام دادگاه، رای داور را اجرا کرد.

زیرا داوری در مقایسه با دادگاه، مزایای ویژه ای دارد که از جمله می توان به قابلیت اجرای بین المللی آراء داوری، محرمانه بودن فرایند داوری، تخصصی بودن رسیدگی در داوری، قطعی بودن آراء داوری، انعطاف در جریان رسیدگی داوری، هزینه های پایین تر و سرعت بالای رسیدگی در داوری اشاره نمود.

اگر معرفی داور به طرف مقابل را از طریق ابلاغ اظهارنامه رسمی با ذکر نام و اخذ قبولی او انجام داده باشید و نپذیرفته یا پاسخ نداده باشد باید از دادگاه، درخواست تعیین داور کنید.

اجرای رای داور، از طریق اجرای احکام دادگاهی صورت می پذیرد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

خیر. چنین تصمیمی حتی اگر با رضایت طرف دیگر انجام شده باشد داوری به حساب نمی آیند و در بهترین شرایط شاید بتوان آن را سازش و صلح نامید نه داوری.

بله. مقررات داوری ایران برای انتخاب زنان به عنوان داور هیچ محدودیت و ممنوعیتی را مقرر نداشته است.

بله. استعفای داور اختصاصی، بلحاظ قانونی امکان پذیر است اما بلحاظ اجرایی، توصیه نمی شود که داور اقدام به استعفا نماید. داوری تعهد به نتیجه است و به جز در موارد خاص، شایسته نیست که داور اقدام به استعفا نماید.

بله. اگر درباره دستمزد داور، توافقی بین داور با طرفین داوری وجود نداشته باشد دستمزد داور برابر آیین نامه حق الزحمه داور خواهد بود که بوسیله رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است.

بله. اعتراض به رای داور ، اساساً امکان پذیر نیست چون رای داور، قطعی و قابل اجراست. ابطال رای داور ، فقط در موارد انگشت شماری که قانون اجازه آن را داده است انجام می شود.

بله. برکناری داور اگر با توافق و اراده هر دو طرف باشد قابل انجام است اما یکی از طرفین نمی تواند به تنهایی اقدام به عزل داور نماید.

به همه کسانی که به عنوان خواهان و خوانده در جریان داوری، حضور داشته اند.

خیر. رای داور فقط نسبت به کسانی قابل اجراست که خواهان و خوانده داوری بوده اند.

خیر. وکیل طرفین داوری در حدود اختیاراتی که در وکالتنامه دارند می توانند در جلسه و جریان داوری حضور داشته باشند و به دفاع از موکل خود بپردازند.

داوری قبلی از بین رفته است ولی در صورت توافق طرفین قرارداد می توان داور جدید انتخاب نمود.

با فوت داور ، لزوماً داوری پایان پیدا نمی کند و بر حسب شرط داوری یا توافق طرفین داوری می تواند با انتخاب داور جایگزین ادامه پیدا کند. اگر شرط داوری لزوم حل اختلاف از طریق داوری را به صورت مطلق مدنظر قرار داده باشد و برای تعیین داور توافق نشود دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد صلاحیت تعیین داور را نیز خواهد داشت.

بله. طرفین اختلاف یا طرفین قرارداد در هر زمانی می توانند با توافق هم داور تعیین نمایند.

اصولاً خیر. شان و صلاحیت دولت ، به عنوان قوه مجریه ، انجام داوری در اختلافات اشخاص بخش های خصوصی و تعاونی نیست.

بله. دستیار داور فقط در امور اداری در محدوده ای که داور از او می خواهد به داور کمک می کند و حق دخالت در رای داور یا اظهارنظر و اقدام در مقام داور را ندارد.

اصولا رویه اجرای رای داوری در حقوق ایران به این صورت است که محکوم علیه رای، که مقیم ایران است ظرف 20 روز و محکوم علیه مقیم خارج از کشور ظرف 2 ماه از تاریخ ابلاغ ، به اختیار خود رای داور را اجرا می نماید.در صورت عدم اجرای اختیاری رای داوری، موضوع تابع قانون اجرای احکام مدنی بوده و اجرای اجباری رای علیه او امکان پذیر می باشد.

رای صادره توسط داوری که صلاحیت داوری نداشته و خارج از صلاحیت خود و یا خارج از مفاد قرارداد رای صادر کرده است فاقد اعتبار و قابل ابطال می باشد.در صورت احراز این مورد ،باید داور دیگری جایگزین گردد و رسیدگی داوری تجدید شود.

خیر. با وجود اینکه در تمام انواع طلاق شرط داوری برای صدور رای طلاق از جانب دادگاه، یک تکلیف و ضرورت می باشد؛ ولی در طلاق توافقی مطابق ماده 27 قانون حمایت خانواده، اقدامات مراکز مشاوره جهت ایجاد سازش میان زوجین ،جایگزین ارجاع دعوای طلاق به داوری شده است.

بله. بطور کلی وکیل شرکت ، می تواند در مواردی که ممنوعیت قانونی از داوری در اختلافات و دعاوی شرکت ندارد اقدام به قبول داوری در دعاوی و اختلافات شرکت بنماید.

داور باید رای خود را از طریق دفتر دادگاه ذیصلاح به طرفین داوری، ابلاغ نماید.

بله.رای داوری در نظام حقوقی ایران دارای ضمانت اجرا می باشد. قانون آئین دادرسی مدنی ایران به طور کلی و قوانین خاص همچون قانون اتاق بارگانی ایران و همچنین عضویت ایران در معاهدات بین المللی داوری، به رای داور اعتبار بخشیده و آن را قابل اجرا می داند. اجرای رای داور مرضی الطرفین نیز به طور کلی از طریق اجرای احکام دادگاه صورت می پذیرد. یعنی اجرای احکام دادگاه ها در ایران علاوه بر اجرای رای قاضی به اجرای رای داور مرضی الطرفین نیز مامور شده اند.

خیر. دارا بودن کارت پایان خدمت سربازی از شرایط الزامی داور نیست. برابر مقررات کنونی ایران، طرفین اختلاف یا طرفین قرارداد می توانند هرشخص بالای 18 سال که توانایی علمی و تجربی برای درک مسئله مورد اختلاف و حل آن را داشته باشد به عنوان داور انتخاب کنند ولو آنکه به خدمت سربازی نرفته یا کارت پایان خدمت نداشته باشد.

خیر. داور باید فردی غیر از طرفین معامله و اختلاف باشد

بله. این حق طرفین اختلاف است که برای چگونگی انجام داوری، روشی را در نظر بگیرند و داور را ملزم کند که برابر همان روش، داوری کند. البته روش آنها نباید مغایر با شرع و قوانین دستوری و نظم عمومی و اخلاق حسنه کشور باشد.

اگر مرتبط با حقوق و روابط کار باشد خیر. زیرا قانون کار از قواعد آمره است و حل اختلافات ناشی از روابط کار، صرفاً در صلاحیت هیات های حل اختلاف و تشخیص مندرج در قانون کار است.

انتخاب داور هم به لحاظ کاهش هزینه های دادرسی و هم به لحاظ سرعت در رسیدگی و کاهش اتلاف وقت بر طرح دعوا در مراجع قضایی، برتری دارد.

یقینا داور را به درستی انتخاب کنید و آن داور در موضوع قرارداد یا موضوع اختلاف، تخصص و بیطرفی داشته باشد از دادگاه بهتر خواهد بود. البته موضوعی که می خواهید برای آن داور انتخاب کنید باید داوری پذیر باشد یعنی این که قانون، داوری در آن مورد را ممنوع نکرده باشد مثلاً داوری در ورشکستگی ممنوع است.

اگر طرفین در قرارداد داوری یا در شرط داوری به گونه ای صریح یا ضمنی، چنین صلاحیت و اختیاری را به داور داده باشند داور می تواند قرارداد و توافقات طرفین را در مواقع ابهام و اختلاف، با رعایت اصول و موازین حقوقی، تفسیر نماید.

اگر شخصی که بر اساس رای داور، محکوم شده است با اراده و تمایل خود رای داور را اجرا ننمود می توان از دادگاه درخواست صدور اجرائیه نمود و از طریق اجرای احکام دادگاه، رای داور را اجرا کرد.

زیرا داوری در مقایسه با دادگاه، مزایای ویژه ای دارد که از جمله می توان به قابلیت اجرای بین المللی آراء داوری، محرمانه بودن فرایند داوری، تخصصی بودن رسیدگی در داوری، قطعی بودن آراء داوری، انعطاف در جریان رسیدگی داوری، هزینه های پایین تر و سرعت بالای رسیدگی در داوری اشاره نمود.

اگر معرفی داور به طرف مقابل را از طریق ابلاغ اظهارنامه رسمی با ذکر نام و اخذ قبولی او انجام داده باشید و نپذیرفته یا پاسخ نداده باشد باید از دادگاه، درخواست تعیین داور کنید.

اجرای رای داور، از طریق اجرای احکام دادگاهی صورت می پذیرد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

خیر. چنین تصمیمی حتی اگر با رضایت طرف دیگر انجام شده باشد داوری به حساب نمی آیند و در بهترین شرایط شاید بتوان آن را سازش و صلح نامید نه داوری.

بله. مقررات داوری ایران برای انتخاب زنان به عنوان داور هیچ محدودیت و ممنوعیتی را مقرر نداشته است.

بله. استعفای داور اختصاصی، بلحاظ قانونی امکان پذیر است اما بلحاظ اجرایی، توصیه نمی شود که داور اقدام به استعفا نماید. داوری تعهد به نتیجه است و به جز در موارد خاص، شایسته نیست که داور اقدام به استعفا نماید.

بله. اگر درباره دستمزد داور، توافقی بین داور با طرفین داوری وجود نداشته باشد دستمزد داور برابر آیین نامه حق الزحمه داور خواهد بود که بوسیله رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است.

بله. اعتراض به رای داور ، اساساً امکان پذیر نیست چون رای داور، قطعی و قابل اجراست. ابطال رای داور ، فقط در موارد انگشت شماری که قانون اجازه آن را داده است انجام می شود.

بله. برکناری داور اگر با توافق و اراده هر دو طرف باشد قابل انجام است اما یکی از طرفین نمی تواند به تنهایی اقدام به عزل داور نماید.

به همه کسانی که به عنوان خواهان و خوانده در جریان داوری، حضور داشته اند.

خیر. رای داور فقط نسبت به کسانی قابل اجراست که خواهان و خوانده داوری بوده اند.

خیر. وکیل طرفین داوری در حدود اختیاراتی که در وکالتنامه دارند می توانند در جلسه و جریان داوری حضور داشته باشند و به دفاع از موکل خود بپردازند.

داوری قبلی از بین رفته است ولی در صورت توافق طرفین قرارداد می توان داور جدید انتخاب نمود.

با فوت داور ، لزوماً داوری پایان پیدا نمی کند و بر حسب شرط داوری یا توافق طرفین داوری می تواند با انتخاب داور جایگزین ادامه پیدا کند. اگر شرط داوری لزوم حل اختلاف از طریق داوری را به صورت مطلق مدنظر قرار داده باشد و برای تعیین داور توافق نشود دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد صلاحیت تعیین داور را نیز خواهد داشت.

بله. طرفین اختلاف یا طرفین قرارداد در هر زمانی می توانند با توافق هم داور تعیین نمایند.

اصولاً خیر. شان و صلاحیت دولت ، به عنوان قوه مجریه ، انجام داوری در اختلافات اشخاص بخش های خصوصی و تعاونی نیست.

بله. دستیار داور فقط در امور اداری در محدوده ای که داور از او می خواهد به داور کمک می کند و حق دخالت در رای داور یا اظهارنظر و اقدام در مقام داور را ندارد.

اصولا رویه اجرای رای داوری در حقوق ایران به این صورت است که محکوم علیه رای، که مقیم ایران است ظرف 20 روز و محکوم علیه مقیم خارج از کشور ظرف 2 ماه از تاریخ ابلاغ ، به اختیار خود رای داور را اجرا می نماید.در صورت عدم اجرای اختیاری رای داوری، موضوع تابع قانون اجرای احکام مدنی بوده و اجرای اجباری رای علیه او امکان پذیر می باشد.

رای صادره توسط داوری که صلاحیت داوری نداشته و خارج از صلاحیت خود و یا خارج از مفاد قرارداد رای صادر کرده است فاقد اعتبار و قابل ابطال می باشد.در صورت احراز این مورد ،باید داور دیگری جایگزین گردد و رسیدگی داوری تجدید شود.

خیر. با وجود اینکه در تمام انواع طلاق شرط داوری برای صدور رای طلاق از جانب دادگاه، یک تکلیف و ضرورت می باشد؛ ولی در طلاق توافقی مطابق ماده 27 قانون حمایت خانواده، اقدامات مراکز مشاوره جهت ایجاد سازش میان زوجین ،جایگزین ارجاع دعوای طلاق به داوری شده است.

بله. بطور کلی وکیل شرکت ، می تواند در مواردی که ممنوعیت قانونی از داوری در اختلافات و دعاوی شرکت ندارد اقدام به قبول داوری در دعاوی و اختلافات شرکت بنماید.

داور باید رای خود را از طریق دفتر دادگاه ذیصلاح به طرفین داوری، ابلاغ نماید.

بله.رای داوری در نظام حقوقی ایران دارای ضمانت اجرا می باشد. قانون آئین دادرسی مدنی ایران به طور کلی و قوانین خاص همچون قانون اتاق بارگانی ایران و همچنین عضویت ایران در معاهدات بین المللی داوری، به رای داور اعتبار بخشیده و آن را قابل اجرا می داند. اجرای رای داور مرضی الطرفین نیز به طور کلی از طریق اجرای احکام دادگاه صورت می پذیرد. یعنی اجرای احکام دادگاه ها در ایران علاوه بر اجرای رای قاضی به اجرای رای داور مرضی الطرفین نیز مامور شده اند.

طراحی و توسعه : ره وب