× خانه وبلاگ پرسش و پاسخ ثبت نام ورود خروج از حساب

پرسش و پاسخ حقوقی کار و تامین اجتماعی

در مورد حق بیمه تأمین اجتماعی و خسارت تاخیر در پرداخت آن دادگاه های دادگستری، صلاحیت رسیدگی ندارند. اگر کارفرمایان به میزان حق بیمه وخسارت تعیین شده از سوی سازمان تامین اجتماعی اعتراض داشته باشند باید اعتراضشون را به هیئت تشخیص مطالبات تامین اجتماعی بدهند

خیر. اگر اختلافی بین کارفرما و کارگر در رابطه با پرداخت دستمزد و حقوق کارگر، پیش بیاد صرف ارائه برگ تسویه حساب ، کافی نیست و هیئت های حل اختلاف و تشخیص اداره کار به صرف وجود برگه تسویه حساب، حکم به نفع کارفرما نخواهند داد بلکه کارفرما باید مستندات پرداخت مبلغ را نیز ارائه کند. مثلاً باید فیش واریز به حساب بانکی یا رسید چک پرداخت دستمزد را هم همراه با برگ تسویه‌حساب به هیات تشخیص یا هیات حل اختلاف ارایه کند

طبق اصول حقوقی و قانون مدنی و ماده ۸۴ قانون کار، حد اقل سن کارگر ۱۸ سال تمام است، به ویژه در مشاغل و کارهایی که محیط و شرایط آنها دارای حساسیت جسمی و اخلاقی هست.

اگر حقوق بازنشستگی بازنشسته متوفی به صورت اشتباهی به حساب او واریز گردد، دستگاه پرداخت کننده به محض اطلاع از فوت فرد بازنشسته بدون نیاز به کسب اجازه از وراث وی یا حکم قضایی می تواند وجوه واریزی اشتباه را از حساب متوفی برداشت نماید

حوادثی که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد. حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود

1- انجام کارهای خطرناک 2- انجام کارهای سخت 3- انجام کارهای زیان آور 4- حمل بار بیش از حد مجاز، بدون استفاده از وسائل مکانیکی 5- استفاده از زنان در دوره مرخصی بارداری و زایمان

1- در قرارداد شماره سفته و ضمانتی بودن آن ذکر شود 2- در خود سفته مشخصات گیرنده سفته درج شود (نه اینکه سفید امضاء داده شود) 3- ضمانتی بودن نیز در خود سفته ذکر گردد 4- ترجیحا زمان دادن سفته با شخصی دیگر بروید (ترجیحا دو نفر) که بعدا در صورت خودداری کارفرما از برگرداندن سفته ها بتوانید شکایت کیفری علیه ایشان به عنوان خیانت در امانت اقامه و اثبات کنید

null

با رعایت مواد 59 و 60 قانون کار در موارد خاص. کارفرما باید حداکثر 48 ساعت پس از پایان اولین روز کار اضافی، مراتب را به اداره کار اطلاع دهد تا اداره کار، ضرورت کار اضافی و مدت آنرا تعیین نماید.

بله. اضافه کار حتی اگر در منزل باشد و حتی اگر در تعطیلات رسمی باشد (به جز نوبت کاری) مشمول مقررات اضافه کار ، شناخته می شود.

برای کار در روز جمعه، کارگر محق به دریافت ۴۰ درصد اضافه بر مزد است و اگر نوبت کاری وی با تعطیل رسمی مصادف شود محق به دریافت دستمزد کار انجام‌شده به صورت اضافه‌کار است.

بله. الان هم می توانید پیگیر باشید.

مشاغل به دو گروه الف و ب تقسیم بندی می شوند . گروه الف: مشاغلی که صفت سخت و زیان آوری با ماهیت شغل وابستگی دارد اما می توان با به کارگیری تمهیدات بهداشتی ، ایمنی و تدابیر مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آنها را حذف نمود. گروه ب: مشاغلی که ماهیتاً سخت وز یان آور بوده و با به کارگیری تمهیدات بهداشتی ، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما‌، صفت سخت و زیان آوری آن ها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان آوری آن ها حفظ می گردد.

کارهایی است که در آن ها عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار ، غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به کار گیری تمهیدات فنی ، مهندسی ، بهداشتی و ایمنی و غیره ، صفت سخت و زیان آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود .

داشتن حداقل بیست سال متوالی و یا بیست و پنج سال متناوب اشتغال در کارهای سخت و زیان آور که در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را نیز به صندوق تامین اجتماعی پرداخت کرده باشند بدون لزوم رعایت شرط سنی

بر اساس بررسی سوابق و شرایط محیط کار و توسط کمیته کارشناسان موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی و متعاقباً کمیته استانی موضوع ماده 8 آیین نامه اجرایی مربوطه

مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند 5 هفته می باشد . استفاده از این مرخصی ، حتی الامکان در دو نوبت و در پایان هر شش ماه کار صورت می گیرد .

اصولاً بدون موافقت و رضایت او خیر (چون برایش ایجاد حق کرده اید) و با موافقت و رضایت او بله.

اصولاً به جز در مواردی که بابت امانت داری در قبال سپردن اموال یا اسناد و اطلاعات گرانبها از کارگر ضمانت دریافت می شود در سایر موارد دریافت سفته و ضمانت از کارگر فاقد توجیه قانونی است در صورت اثبات صوری بودن اسناد تجاری از جمله سفته، این اسناد قابل وصول نخواهد بود.

بهتر است از سپردن سفته خودداری کنید و اگر به هر دلیل، ناگزیر به این کار هستید بهتر است حداقل روی سفته بنویسید بابت حسن انجام کار در روابط استخدامی با شرکت....همچنین خوب است از سفته ای که می سپارید کپی برابر اصل تهیه و نگهداری کنید.

در بخش خدمات اپلیکیشن "آنی مشاور" گزینه تنظیم دادخواست و شکایت را انتخاب و درخواست خود را توضیح بدهید و برای ما ارسال بفرمایید. بررسی می کنیم و با شما تماس می گیریم.

اگر کارفرما بتواند در دادگاه اثبات کند که خسارت وارده ناشی از قصور یا تقصیر شما هست شما محکوم به جبران خسارت خواهید شد. کارفرما وجه سفته را پیش از محکومیت شما در دادگاه نمی تواند به عنوان جبران خسارت مطالبه نماید.

حداقل سن اشتغال به کار در کارگاههای مشمول قانون کار 15 سال تمام می باشد

اگر کارگر بخواهد استعفا دهد بایستی یک ماه قبل استعفای خود را به کارفرما اعلام نماید البته می تواند ۱۵ روز پس از تحویل استعفا اعلام همکاری نموده استعفای خود را پس بگیرد و عدم رعایت مواعد اعلامی قانونگذار به کارفرما حق می دهد تا از طریق هیات تشخیص موضوع را پیگیری و از شما شکایت نماید،از آنجایی که قرار داد شما حدوداً یک ماه و چند روز به اتمامش باقی مانده به نظر بهتر است ادامه همکاری دهید تا استعفا

خیر. اصولاً نوع شرکت ارتباط مستقیم با حقوق و مزایای شما ندارد.

وقتی یک کارمند ترک کار میکنه یا با کارفرما تسویه حساب میکنه کارفرما او را از لیست پرداخت حقوق که به اداره امور مالیاتی میده خارج میکنه و اگر حقوقش در حدی بوده که باید مالیات بر حقوق به وسیله کارفرما کسر بشه پرداخت مالیات بر حقوق را هم از تاریخ ترک کار به وسیله کارگر یا از تاریخ تسویه حساب کارفرما با کارگر، متوقف می کند. اگر کارفرما در لیست پرداخت حقوق به اداره مالیاتی همچنان اسم این کارگر را رد کنه به معنای ادامه کار این کارگر است