آنی مشاور

مشاوره با مشاوران با تجربه و خبره

مشاوره با برترین و خبره‌ترین مشاوران در سریع‌ترین زمان ممکن را به صورت حضوری، تلفنی و نوشتاری در آنی‌مشاور تجربه خواهید کرد.

سوال حقوقی و پرسش و پاسخ مالیات بر ارث

سوالات مالیات بر ارث خود را از ما بپرسید

برابر ماده ۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر ارث حق الامتیاز سیم‌کارت تلفن همراه ۱۰ درصد ارزش روز سیم‌کارت تلفن همراه است.

سه درصد کل وجوه حساب بانکی متوفا در بانک‌ها و موسسات غیربانکی مجاز و ۱۰ درصد کل وجوه حساب در موسسات غیرمجاز، بعنوان مالیات بر ارث در نظر گرفته می شود.

بله. بند ۳ ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم ایران بیان داشته که تصویر برابر اصل شده آخرین وصیت نامه متوفی باید به اداره امور مالیاتی تحویل داده شود.

ظرف مدت یک سال از تاریخ مرگ متوفا

خیر. عدم تسلیم به موقع اظهارنامه مالیات بر ارث، جریمه مالیاتی ندارد ولی موجب می شود که هزینه های کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و همچنین دیون محقق شده متوفی قابل کسر از ماترک نشود و مورد پذیرش اداره امور مالیاتی قرار نگیرد.

مالیات بر ارث نسبت به سهام متوفا در شرکت های بورسی ۷۵ صدم درصد ارزش فروش آن سهام در روز انتقال آن به ورثه است.

نرخ مالیات بر سهام و سهم الشرکه برای شرکت های غیر بورسی که متوفی در آنها سهامدار و شریک بوده است ۶ درصد ارزش اسمی آنهاست و هنگام تقسیم و واگذاری سهام به‌جامانده بین ورثه محاسبه و دریافت می شود.

بله. سهام فرد متوفی در شرکت ها نیز بخشی از اموال مشمول مالیات بر ارث، شناخته می شود و باید در اظهارنامه مالیات بر ارث (در لیست اموال بجا مانده از متوفی) نوشته شود تا در محاسبه مالیات بر ارث، لحاظ گردد

اولین اقدام ، درخواست صدور گواهی انحصار وراثت از شورای حل اختلاف است. همراه با این درخواست باید اظهارنامه مالیاتی مربوط به ارث را هم به اداره امور مالیاتی مربوطه بدهند و طی آن همه اموال بجامانده از متوفی را بنویسند.

پایه و ماخذ محاسبه مالیات ارث، نسب به حق سرقفلی، سه و نیم درصد ارزش روز آن در تاریخ نقل و انتقال آن برای وارثان طبقه اول است. برای وراث طبقه دوم، دو برابر یعنی ۷ درصد و برای وراث طبقه سوم، چهار برابر یعنی ۱۴ درصد ارزش روز سرقفلی در زمان انتقال به ورثه خواهد بود.

ملاک محاسبه مالیات بر ارث سرقفلی بر مبنای ارزش روز نقل و انتقال سرقفلی به ورثه است. (برابر ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم)

بله. حق سرقفلی نیز از جمله دارایی های متوفی است که به ارث می رسد و به آن مالیات بر ارث تعلق می گیرد.

ارزش روز انتقال سهام به ورثه، مبنای محاسبه مالیات بر ارث درباره سهام است.

محاسبه مالیات بر ارث نسبت به ملک، بر اساس قیمت منطقه ای ملک انجام می شود. قیمت منطقه ای در هر شهر را اداره امور مالیاتی تعیین می کند. این قیمت به ریال است. برابر بند ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر ارث ملک، هفت و نیم درصد ارزش منطقه ای آن ملک می باشد

درود. محاسبه مالیات بر ارث نسبت به ملک، بر اساس قیمت منطقه ای ملک انجام می شود. قیمت منطقه ای در هر شهر را اداره امور مالیاتی تعیین می کند. این قیمت به ریال است. برابر بند ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر ارث ملک، هفت و نیم درصد ارزش منطقه ای آن ملک می باشد.

زمان پرداخت مالیات بر ارث سرقفلی هنگام ثبت انتقال سرقفلی بنام ورثه است.

مالیات بر ارث سرقفلی برای وراث طبقه اول، سه و نیم درصد مبلغ دریافتی مالک بابت سرقفلی است.

اینکه فرد فوت شده، اموال دیگه ای ندارن ارتباطی به مالیات بر ارث نداره. ارزش این ملکی که می‌فرمایید توسط کمیسیون املاک سازمان امور مالیاتی محاسبه میشه برای تعیین مالیات. اما به فرض اینکه همون ۲ میلیارد تومان محاسبه بشه ارزش سهم پدر شما 500 میلیون تومان خواهد بود و مالیات بر ارث این سهم 37 میلیون و 500 هزار تومان خواهد شد.

متفاوت هست. مالیات بر ارث برای ملک، هفت و نیم درصد ارزش روز ملک و مالیات بر ارث سرقفلی برابر با سه و نیم درصد ارزش روز سرقفلی هست.

خیر. مالیات بر ارث برای همه انواع خودروها دو درصد قیمت اعلام شده آن خودرو هست. قیمت اعلام شده را هم سازمان امور مالیاتی تعیین میکنه.

بله. ارث ناشی از سود سهام و سهم الشرکه شرکت ها مشمول سه درصد مالیات بر ارث میشه نسبت به طبقه اول وراث. برای طبقات دوم و سوم این درصد میشه دو برابر و چهار برابر.

سه درصد نسبت به طبقه اول وراث.برای طبقات دوم و سوم این درصد میشه دو برابر و چهار برابر.

بله. برند و علامت تجاری هم جز اموال و ارث بجامانده از مرده به حساب میاد و مشمول 10 درصد مالیات بر ارث میشه.

بله. مطالبات افراد از دیگران هم جزیی از دارایی آنها به شمار می رود و مشمول مالیات بر ارث می شود.

بله. وجوه نقد و سپرده های فردی که مرده در هر کجا که باشه مشول مالیات بر ارث میشه

بله. با مرگ فردی که سهام عدالت داشته، سهام او نیز به عنوان یکی از دارایی های او مشمول مالیات بر ارث می شود.

خیر. چون این باغ را به موجب قرارداد معتبر فروخته و این مال، پیش از مرگشان از دارایی ایشان خارج شده جز ارث بجامانده از ایشان، قلمداد نمیشه و مالیات بر ارث بهش تعلق نمی گیره.

دریافت گواهی انحصار وراثت به اضافه گواهی واریز مالیات بر ارث (این گواهی پس از ارائه اظهارنامه مالیات بر ارث، تشکیل و رسیدگی به پرونده مالیاتی و پرداخت مالیات صادر می شود)

برابر مواد 248 تا 250 قانون امور حسبی، اگر وراث ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت کسی که از او ارث می برند به صورت کتبی یا شفاهی انصراف و عدول خودشون رو از دریافت ارث به دادگاه اطلاع ندن اصولا به نسبت سهمی که برای ارث بردن داشتن، در برابر بدهی های او هم مسئول شناخته می شوند.

مالیات بر ارث از نوع مالیات بر دارایی است.در صورتی که پس از فوت شخصی ، مالی از او به وارثان برسد ،این دارایی مشمول پرداخت مالیات می گردد. وراث یا نماینده قانونی آنها موظف هستند ظرف 6 ماه از تاریخ فوت متوفی به سازمان امور مالیاتی مراجعه و با ارائه اسناد مربوطه صورت اموال و بدهی های وی را در اظهارنامه مخصوص مالیات بر ارث گزارش نمایند.

بله. سپرده بانکی متوفی نیز بخشی از دارایی های او تلقی می شود و مشمول مالیات بر ارث به شمار می رود.

برابر ماده ۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر ارث حق الامتیاز سیم‌کارت تلفن همراه ۱۰ درصد ارزش روز سیم‌کارت تلفن همراه است.

سه درصد کل وجوه حساب بانکی متوفا در بانک‌ها و موسسات غیربانکی مجاز و ۱۰ درصد کل وجوه حساب در موسسات غیرمجاز، بعنوان مالیات بر ارث در نظر گرفته می شود.

بله. بند ۳ ماده ۲۶ قانون مالیات های مستقیم ایران بیان داشته که تصویر برابر اصل شده آخرین وصیت نامه متوفی باید به اداره امور مالیاتی تحویل داده شود.

ظرف مدت یک سال از تاریخ مرگ متوفا

خیر. عدم تسلیم به موقع اظهارنامه مالیات بر ارث، جریمه مالیاتی ندارد ولی موجب می شود که هزینه های کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و همچنین دیون محقق شده متوفی قابل کسر از ماترک نشود و مورد پذیرش اداره امور مالیاتی قرار نگیرد.

مالیات بر ارث نسبت به سهام متوفا در شرکت های بورسی ۷۵ صدم درصد ارزش فروش آن سهام در روز انتقال آن به ورثه است.

نرخ مالیات بر سهام و سهم الشرکه برای شرکت های غیر بورسی که متوفی در آنها سهامدار و شریک بوده است ۶ درصد ارزش اسمی آنهاست و هنگام تقسیم و واگذاری سهام به‌جامانده بین ورثه محاسبه و دریافت می شود.

بله. سهام فرد متوفی در شرکت ها نیز بخشی از اموال مشمول مالیات بر ارث، شناخته می شود و باید در اظهارنامه مالیات بر ارث (در لیست اموال بجا مانده از متوفی) نوشته شود تا در محاسبه مالیات بر ارث، لحاظ گردد

اولین اقدام ، درخواست صدور گواهی انحصار وراثت از شورای حل اختلاف است. همراه با این درخواست باید اظهارنامه مالیاتی مربوط به ارث را هم به اداره امور مالیاتی مربوطه بدهند و طی آن همه اموال بجامانده از متوفی را بنویسند.

پایه و ماخذ محاسبه مالیات ارث، نسب به حق سرقفلی، سه و نیم درصد ارزش روز آن در تاریخ نقل و انتقال آن برای وارثان طبقه اول است. برای وراث طبقه دوم، دو برابر یعنی ۷ درصد و برای وراث طبقه سوم، چهار برابر یعنی ۱۴ درصد ارزش روز سرقفلی در زمان انتقال به ورثه خواهد بود.

ملاک محاسبه مالیات بر ارث سرقفلی بر مبنای ارزش روز نقل و انتقال سرقفلی به ورثه است. (برابر ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم)

بله. حق سرقفلی نیز از جمله دارایی های متوفی است که به ارث می رسد و به آن مالیات بر ارث تعلق می گیرد.

ارزش روز انتقال سهام به ورثه، مبنای محاسبه مالیات بر ارث درباره سهام است.

محاسبه مالیات بر ارث نسبت به ملک، بر اساس قیمت منطقه ای ملک انجام می شود. قیمت منطقه ای در هر شهر را اداره امور مالیاتی تعیین می کند. این قیمت به ریال است. برابر بند ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر ارث ملک، هفت و نیم درصد ارزش منطقه ای آن ملک می باشد

درود. محاسبه مالیات بر ارث نسبت به ملک، بر اساس قیمت منطقه ای ملک انجام می شود. قیمت منطقه ای در هر شهر را اداره امور مالیاتی تعیین می کند. این قیمت به ریال است. برابر بند ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر ارث ملک، هفت و نیم درصد ارزش منطقه ای آن ملک می باشد.

زمان پرداخت مالیات بر ارث سرقفلی هنگام ثبت انتقال سرقفلی بنام ورثه است.

مالیات بر ارث سرقفلی برای وراث طبقه اول، سه و نیم درصد مبلغ دریافتی مالک بابت سرقفلی است.

اینکه فرد فوت شده، اموال دیگه ای ندارن ارتباطی به مالیات بر ارث نداره. ارزش این ملکی که می‌فرمایید توسط کمیسیون املاک سازمان امور مالیاتی محاسبه میشه برای تعیین مالیات. اما به فرض اینکه همون ۲ میلیارد تومان محاسبه بشه ارزش سهم پدر شما 500 میلیون تومان خواهد بود و مالیات بر ارث این سهم 37 میلیون و 500 هزار تومان خواهد شد.

متفاوت هست. مالیات بر ارث برای ملک، هفت و نیم درصد ارزش روز ملک و مالیات بر ارث سرقفلی برابر با سه و نیم درصد ارزش روز سرقفلی هست.

خیر. مالیات بر ارث برای همه انواع خودروها دو درصد قیمت اعلام شده آن خودرو هست. قیمت اعلام شده را هم سازمان امور مالیاتی تعیین میکنه.

بله. ارث ناشی از سود سهام و سهم الشرکه شرکت ها مشمول سه درصد مالیات بر ارث میشه نسبت به طبقه اول وراث. برای طبقات دوم و سوم این درصد میشه دو برابر و چهار برابر.

سه درصد نسبت به طبقه اول وراث.برای طبقات دوم و سوم این درصد میشه دو برابر و چهار برابر.

بله. برند و علامت تجاری هم جز اموال و ارث بجامانده از مرده به حساب میاد و مشمول 10 درصد مالیات بر ارث میشه.

بله. مطالبات افراد از دیگران هم جزیی از دارایی آنها به شمار می رود و مشمول مالیات بر ارث می شود.

بله. وجوه نقد و سپرده های فردی که مرده در هر کجا که باشه مشول مالیات بر ارث میشه

بله. با مرگ فردی که سهام عدالت داشته، سهام او نیز به عنوان یکی از دارایی های او مشمول مالیات بر ارث می شود.

خیر. چون این باغ را به موجب قرارداد معتبر فروخته و این مال، پیش از مرگشان از دارایی ایشان خارج شده جز ارث بجامانده از ایشان، قلمداد نمیشه و مالیات بر ارث بهش تعلق نمی گیره.

دریافت گواهی انحصار وراثت به اضافه گواهی واریز مالیات بر ارث (این گواهی پس از ارائه اظهارنامه مالیات بر ارث، تشکیل و رسیدگی به پرونده مالیاتی و پرداخت مالیات صادر می شود)

برابر مواد 248 تا 250 قانون امور حسبی، اگر وراث ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت کسی که از او ارث می برند به صورت کتبی یا شفاهی انصراف و عدول خودشون رو از دریافت ارث به دادگاه اطلاع ندن اصولا به نسبت سهمی که برای ارث بردن داشتن، در برابر بدهی های او هم مسئول شناخته می شوند.

مالیات بر ارث از نوع مالیات بر دارایی است.در صورتی که پس از فوت شخصی ، مالی از او به وارثان برسد ،این دارایی مشمول پرداخت مالیات می گردد. وراث یا نماینده قانونی آنها موظف هستند ظرف 6 ماه از تاریخ فوت متوفی به سازمان امور مالیاتی مراجعه و با ارائه اسناد مربوطه صورت اموال و بدهی های وی را در اظهارنامه مخصوص مالیات بر ارث گزارش نمایند.

بله. سپرده بانکی متوفی نیز بخشی از دارایی های او تلقی می شود و مشمول مالیات بر ارث به شمار می رود.

طراحی و توسعه : ره وب