× خانه وبلاگ پرسش و پاسخ ثبت نام ورود خروج از حساب

پرسش و پاسخ حقوقی مالیات بر ارث

بله. سپرده بانکی متوفی نیز بخشی از دارایی های او تلقی می شود و مشمول مالیات بر ارث به شمار می رود.

برابر مواد 248 تا 250 قانون امور حسبی، اگر وراث ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت کسی که از او ارث می برند به صورت کتبی یا شفاهی انصراف و عدول خودشون رو از دریافت ارث به دادگاه اطلاع ندن اصولا به نسبت سهمی که برای ارث بردن داشتن، در برابر بدهی های او هم مسئول شناخته می شوند.

مالیات بر ارث از نوع مالیات بر دارایی است.در صورتی که پس از فوت شخصی ، مالی از او به وارثان برسد ،این دارایی مشمول پرداخت مالیات می گردد. وراث یا نماینده قانونی آنها موظف هستند ظرف 6 ماه از تاریخ فوت متوفی به سازمان امور مالیاتی مراجعه و با ارائه اسناد مربوطه صورت اموال و بدهی های وی را در اظهارنامه مخصوص مالیات بر ارث گزارش نمایند.

دریافت گواهی انحصار وراثت به اضافه گواهی واریز مالیات بر ارث (این گواهی پس از ارائه اظهارنامه مالیات بر ارث، تشکیل و رسیدگی به پرونده مالیاتی و پرداخت مالیات صادر می شود)

خیر. چون این باغ را به موجب قرارداد معتبر فروخته و این مال، پیش از مرگشان از دارایی ایشان خارج شده جز ارث بجامانده از ایشان، قلمداد نمیشه و مالیات بر ارث بهش تعلق نمی گیره.

بله. با مرگ فردی که سهام عدالت داشته، سهام او نیز به عنوان یکی از دارایی های او مشمول مالیات بر ارث می شود.

بله. وجوه نقد و سپرده های فردی که مرده در هر کجا که باشه مشول مالیات بر ارث میشه

بله. مطالبات افراد از دیگران هم جزیی از دارایی آنها به شمار می رود و مشمول مالیات بر ارث می شود.

بله. برند و علامت تجاری هم جز اموال و ارث بجامانده از مرده به حساب میاد و مشمول 10 درصد مالیات بر ارث میشه.

سه درصد نسبت به طبقه اول وراث.برای طبقات دوم و سوم این درصد میشه دو برابر و چهار برابر.

بله. ارث ناشی از سود سهام و سهم الشرکه شرکت ها مشمول سه درصد مالیات بر ارث میشه نسبت به طبقه اول وراث. برای طبقات دوم و سوم این درصد میشه دو برابر و چهار برابر.

خیر. مالیات بر ارث برای همه انواع خودروها دو درصد قیمت اعلام شده آن خودرو هست. قیمت اعلام شده را هم سازمان امور مالیاتی تعیین میکنه.

متفاوت هست. مالیات بر ارث برای ملک، هفت و نیم درصد ارزش روز ملک و مالیات بر ارث سرقفلی برابر با سه و نیم درصد ارزش روز سرقفلی هست.

اینکه فرد فوت شده، اموال دیگه ای ندارن ارتباطی به مالیات بر ارث نداره. ارزش این ملکی که می‌فرمایید توسط کمیسیون املاک سازمان امور مالیاتی محاسبه میشه برای تعیین مالیات. اما به فرض اینکه همون ۲ میلیارد تومان محاسبه بشه ارزش سهم پدر شما 500 میلیون تومان خواهد بود و مالیات بر ارث این سهم 37 میلیون و 500 هزار تومان خواهد شد.

مالیات بر ارث سرقفلی برای وراث طبقه اول، سه و نیم درصد مبلغ دریافتی مالک بابت سرقفلی است.

زمان پرداخت مالیات بر ارث سرقفلی هنگام ثبت انتقال سرقفلی بنام ورثه است.