آنی مشاور

مشاوره با مشاوران با تجربه و خبره

مشاوره با برترین و خبره‌ترین مشاوران در سریع‌ترین زمان ممکن را به صورت حضوری، تلفنی و نوشتاری در آنی‌مشاور تجربه خواهید کرد.

سوال حقوقی و پرسش و پاسخ خانواده

سوالات خانواده خود را از ما بپرسید

درخواست صدور حکم بطلان عقد از دادگاه خانواده

بله قطعا قابل مطالبه هست باید مراحل انتقال سند مالکیت را شروع کنید

دادگاه محل اقامتِ خوانده، صلاحیت دارد یعنی دادگاه محلی که شوهر در آنجا اقامت دارد

این یک دعوای غیر مالی هست و هزینه آن توسط دفتر خدمات قضایی محاسبه می شود. تقریبا کمتر از پانصد هزار تومان است. البته هزینه ثبت طلاق توسط دفتر ازدواج و طلاق جدا محاسبه می شود.

له راهکار قانونی وجود داره، شما دادخواست میدین به دادگاه خانواده و با معرفی فرد مورد نظر مینویسن قصد ازدواج با این آقا را دارم ولی پدرم اجازه نمیده و در سن و شرایط ازدواج قرار دارم، دادگاه به موضوع رسیدگی و اجازه ازدواج صادر میکنه

خیر. شرط تنصیف فقط شامل اموال بدست آمده بعد نکاح را شامل می شود اگر شوهر اموالی دارند می توانید بابت مهریه توقیف نمایید

بله از لحاظ نظری با وجود شرایط دریافت اجرت المثل، منعی برای دریافت آن از شوهر متوفی وجود ندارد ولی اثبات این شروط به ویژه اینکه به دستور شوهر کارهایی را انجام داده اید که قصد در عدم تبرع بوده کمی دشوار است

بله آرای غیابی در هرصورت پس از اطلاع قابلیت واخواهی و تجدیدنظر دارند و میتوان با اعتراض به خود رای به حضانت هم معترض بود

نگهداری اطفال از حقوق و تکالیف پدر و مادر می باشد و طبق همان قانون درصورت نبودن ابوین اقربا میتونن برای محجور از دادستان تقاضای نصب قیم کنند،نتیجه اینکه باوجود شما عموی طفل نمیتونه تقاضای قیم کنه مگر باشرایط خاصی همچون ازدواج مادر یا عدم رعایت غبطه طفل و..

این شرط باطل است،چرا که زوجه به هیچ وجه نمیتواند زوج را الزام به انتقال حق طلاق نماید زیرا حق طلاق قابل انتقال نیست فقط می‌توانستند شرط کنند که زوج وکالت در طلاق به زوجه بدهد تا هر وقت خواست به نیابت از زوج خود را از قید نکاح رها سازد

بله. اگر مرد قصد طلاق زن را داشته باشد بایستی کلیه حقوق مالی زن را بپردازد

بله. برابر ماده 53 قانون حمایت خانواده "هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود."

بله. می تواند برای سرزدن از زندگی مشترک (نشوز) دعوای الزام به تمکین مطرح کند و درباره فرزند نیز چون بدون رضایت ولی قهری او را همراه خود برده اید مسئول خواهید بود.

اگر در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه (ثنا) ثبت نام کرده باشید بله. و اگر نشانی شما را نداشته باشد می تواند نشانی پدر شما یا هر نشانی دیگری را در دادخواست یا دعوا مطرح کنه.

برابر ماده 9 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، دستمزد وکیل در این باره، حداقل برابر با ده درصد خواسته شما یعنی ده درصد از مبلغ مهریه خواهد بود (مهریه ای که مطالبه شود)

خیر. اموال شرکت، مستقل از اموال صاحبان سهام است و نمی توان آن را بابت بدهی صاحبان سهام بازداشت کرد.

اگر بتوانید اعسار و ناتوانی مالی خود از پرداخت اقساط مهریه را در دادگاه اثبات کنید زندانی نخواهید شد.

1- پدر و مادر و بستگانی که با کودک در یک مکان زندگی می کنند و متوجه نیاز کودک به قیم می شوند 2- دادستان 3- دادگاه خانواده

بله. حضانت به اداره کردن کودک از جنبه تربیتی و عاطفی باز می گردد و قیمومیت به اداره کردن امور کودک از جنبه نگهداری و رسیدگی به اموال و دارایی های کودک مربوط می شود.

1- اشخاص صغیر كه فاقد ولی خاص (ولی قهری - وصی) هستند 2- دیوانگان و اشخاصی که پس از 18 سالگی هم رشد عقلی پیدا نکردند و سرپرست خاصی ندارند 3- اشخاصی که پس از 18 سالگی عاقل و رشید بوده اند ولی به دلیلی، عقل خود را از دست داده اند

اگر همسر دیگری نداشته باشد تا یک چهارم حقوق.

در مواردی که شوهر توانایی مالی برای پرداخت یکجای مهریه را نداشته باشد و از دادگاه درخواست اعسار و قسط بندی مهریه (تقسیط مهریه) را بنماید.

یعنی هر زمان که شوهر توانایی پرداخت مهریه را داشته باشد خواهد پرداخت. زمانی که زن ثابت کند که مرد توانایی پرداخت مهریه تعیین شده را دارد شوهر ملزم به پرداخت مهریه خواهد شد.

بله. با این تفاوت که زن باید ابتدا ثابت کند که شوهرش توان پرداخت مهریه بیش از 110 سکه را دارد. برای مطالبه مهریه تا 110 سکه نیازی به اثبات توانایی وهر برای پرداخت مهریه نیست.

در مرحله نخست ابلاغ اظهار نامه به شوهر مبنی بر مطالبه مهریه، در مرحله دوم اقدام برای مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد یا از طریق دادگاه‌.

اصل سند ازدواج، اصل شناسنامه و کپی کارت ملی

بله. زن می تواند از سوی شوهرش برای طلاق دادن خود وكيل و حتی وكيل در توكيل باشد.

زن حق طلاق دارد. در صورت خودداری شوهر از پرداخت نفقه زن و عدم امكان اجبار مرد به پرداخت نفقه و نيز در صورت ناتوانی شوهر از دادن نفقه، زن حق درخوست طلاق خواهد داشت.

مرد می تواند به دفتر طلاق مراجعه كند و صيغة طلاق را جاری نماید و دفتر رسمی طلاق، انجام طلاق را به زن ابلاغ خواهد كرد .

برابر قانون مدنی ایران مرد می تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق بدهد .

رویه قضایی در دادگاه های ایران به این گونه است که آرای طلاق صادره از دادگاه های بیگانه را معتبر نمی شناسند و بايد دادخواست طلاق در دادگاه های ايران مطرح شود.

از تاريخ طلاق چهار ماه و ده روز

خیر. چون در حقیقت، اختلافی بین زوجین وجود ندارد ارجاع موضوع به مرکز مشاوره خانواده و در نهایت صدور گواهی عدم امکان سازش، منتفی است.

بله. البته پس از موافقت بانک.

خیر. عدول زن از بخشش مهریه ، پس از قطعی شدن بخشش مهریه قابل انجام نیست.

درود. خیر. درخواست مهریه هیچ ارتباط قانونی با طلاق ندارد. با اجرا گذاشتن مهریه لزوما نمی توان به طلاق رسید.

برادر تحت هیچ شرایطی تکلیفی به دادن نفقه به خواهر خویش را ندارد.در روابط بین اقارب ، فقط اقارب در خط عمودی اعم از صعودی و نزولی ملزم به انفاق هستند.

بله متفاوت هستند.ممکن است هر دو در زمان واحد بر عهده یک شخص واحد باشد یا اشخاص مختلف. به عنوان مثال تا وقتی پدر زنده است و توانایی انفاق دارد تکلیف دادن نفقه بر عهده اوست حتی اگه حضانت با مادر باشد.

بله، می توان منفق را با مطالبه افراد واجب النفقه و به حکم دادگاه الزام به پرداخت نفقه نمود. مطلبق ماده 1205 قانون مدنی، در موارد غیبت منفق یا استنکاف منفق از پرداخت نفقه ،چنانچه الزام وی به پرداخت نفقه ممکن نباشد دادگاه می تواند با مطالبه افراد واجب النفقه از اموال غایب یا مستنکف که در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنها قرار دارد نفقه را بپردازد؛ و یا همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازد.

در صورت تعدد اقارب واجب النفقه ،اقارب در خط عمودی نزولی در دریافت نفقه مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود به عنوان مثال نفقه دهنده اگر پدر و پسر واجب النفقه داشته باشد پسر بر پدربزرگش در دریافت نفقه مقدم است.

تقسیط مهریه توسط دادگاه مسقط حق حبس زوجه نیست. زوجه می تواند تا تادیه ی آخرین قسط از اقساط مهریه حق حبس خود را اعمال نماید.

در صورتی که در نکاح دائم برای زن مهرالمسمی تعیین نشده باشد،زن مستحق دریافت مهرالمتعه می شود. مهرالمتعه مقدار مالی است که با توجه به حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود.

خیر.مطابق قانون مدنی شرط عدم استحقاق زن به دریافت مهریه یا عدم مهر ،شرط باطل و نامشروعی است .در نتیجه استحقاق زن به دریافت مهر از نتایج قانونی نکاح دائم می باشد و طرفین تنها می توانند کم و کیف مهر را تعیین کنند.

درخواست صدور حکم بطلان عقد از دادگاه خانواده

بله قطعا قابل مطالبه هست باید مراحل انتقال سند مالکیت را شروع کنید

دادگاه محل اقامتِ خوانده، صلاحیت دارد یعنی دادگاه محلی که شوهر در آنجا اقامت دارد

این یک دعوای غیر مالی هست و هزینه آن توسط دفتر خدمات قضایی محاسبه می شود. تقریبا کمتر از پانصد هزار تومان است. البته هزینه ثبت طلاق توسط دفتر ازدواج و طلاق جدا محاسبه می شود.

له راهکار قانونی وجود داره، شما دادخواست میدین به دادگاه خانواده و با معرفی فرد مورد نظر مینویسن قصد ازدواج با این آقا را دارم ولی پدرم اجازه نمیده و در سن و شرایط ازدواج قرار دارم، دادگاه به موضوع رسیدگی و اجازه ازدواج صادر میکنه

خیر. شرط تنصیف فقط شامل اموال بدست آمده بعد نکاح را شامل می شود اگر شوهر اموالی دارند می توانید بابت مهریه توقیف نمایید

بله از لحاظ نظری با وجود شرایط دریافت اجرت المثل، منعی برای دریافت آن از شوهر متوفی وجود ندارد ولی اثبات این شروط به ویژه اینکه به دستور شوهر کارهایی را انجام داده اید که قصد در عدم تبرع بوده کمی دشوار است

بله آرای غیابی در هرصورت پس از اطلاع قابلیت واخواهی و تجدیدنظر دارند و میتوان با اعتراض به خود رای به حضانت هم معترض بود

نگهداری اطفال از حقوق و تکالیف پدر و مادر می باشد و طبق همان قانون درصورت نبودن ابوین اقربا میتونن برای محجور از دادستان تقاضای نصب قیم کنند،نتیجه اینکه باوجود شما عموی طفل نمیتونه تقاضای قیم کنه مگر باشرایط خاصی همچون ازدواج مادر یا عدم رعایت غبطه طفل و..

این شرط باطل است،چرا که زوجه به هیچ وجه نمیتواند زوج را الزام به انتقال حق طلاق نماید زیرا حق طلاق قابل انتقال نیست فقط می‌توانستند شرط کنند که زوج وکالت در طلاق به زوجه بدهد تا هر وقت خواست به نیابت از زوج خود را از قید نکاح رها سازد

بله. اگر مرد قصد طلاق زن را داشته باشد بایستی کلیه حقوق مالی زن را بپردازد

بله. برابر ماده 53 قانون حمایت خانواده "هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود."

بله. می تواند برای سرزدن از زندگی مشترک (نشوز) دعوای الزام به تمکین مطرح کند و درباره فرزند نیز چون بدون رضایت ولی قهری او را همراه خود برده اید مسئول خواهید بود.

اگر در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه (ثنا) ثبت نام کرده باشید بله. و اگر نشانی شما را نداشته باشد می تواند نشانی پدر شما یا هر نشانی دیگری را در دادخواست یا دعوا مطرح کنه.

برابر ماده 9 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، دستمزد وکیل در این باره، حداقل برابر با ده درصد خواسته شما یعنی ده درصد از مبلغ مهریه خواهد بود (مهریه ای که مطالبه شود)

خیر. اموال شرکت، مستقل از اموال صاحبان سهام است و نمی توان آن را بابت بدهی صاحبان سهام بازداشت کرد.

اگر بتوانید اعسار و ناتوانی مالی خود از پرداخت اقساط مهریه را در دادگاه اثبات کنید زندانی نخواهید شد.

1- پدر و مادر و بستگانی که با کودک در یک مکان زندگی می کنند و متوجه نیاز کودک به قیم می شوند 2- دادستان 3- دادگاه خانواده

بله. حضانت به اداره کردن کودک از جنبه تربیتی و عاطفی باز می گردد و قیمومیت به اداره کردن امور کودک از جنبه نگهداری و رسیدگی به اموال و دارایی های کودک مربوط می شود.

1- اشخاص صغیر كه فاقد ولی خاص (ولی قهری - وصی) هستند 2- دیوانگان و اشخاصی که پس از 18 سالگی هم رشد عقلی پیدا نکردند و سرپرست خاصی ندارند 3- اشخاصی که پس از 18 سالگی عاقل و رشید بوده اند ولی به دلیلی، عقل خود را از دست داده اند

اگر همسر دیگری نداشته باشد تا یک چهارم حقوق.

در مواردی که شوهر توانایی مالی برای پرداخت یکجای مهریه را نداشته باشد و از دادگاه درخواست اعسار و قسط بندی مهریه (تقسیط مهریه) را بنماید.

یعنی هر زمان که شوهر توانایی پرداخت مهریه را داشته باشد خواهد پرداخت. زمانی که زن ثابت کند که مرد توانایی پرداخت مهریه تعیین شده را دارد شوهر ملزم به پرداخت مهریه خواهد شد.

بله. با این تفاوت که زن باید ابتدا ثابت کند که شوهرش توان پرداخت مهریه بیش از 110 سکه را دارد. برای مطالبه مهریه تا 110 سکه نیازی به اثبات توانایی وهر برای پرداخت مهریه نیست.

در مرحله نخست ابلاغ اظهار نامه به شوهر مبنی بر مطالبه مهریه، در مرحله دوم اقدام برای مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد یا از طریق دادگاه‌.

اصل سند ازدواج، اصل شناسنامه و کپی کارت ملی

بله. زن می تواند از سوی شوهرش برای طلاق دادن خود وكيل و حتی وكيل در توكيل باشد.

زن حق طلاق دارد. در صورت خودداری شوهر از پرداخت نفقه زن و عدم امكان اجبار مرد به پرداخت نفقه و نيز در صورت ناتوانی شوهر از دادن نفقه، زن حق درخوست طلاق خواهد داشت.

مرد می تواند به دفتر طلاق مراجعه كند و صيغة طلاق را جاری نماید و دفتر رسمی طلاق، انجام طلاق را به زن ابلاغ خواهد كرد .

برابر قانون مدنی ایران مرد می تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق بدهد .

رویه قضایی در دادگاه های ایران به این گونه است که آرای طلاق صادره از دادگاه های بیگانه را معتبر نمی شناسند و بايد دادخواست طلاق در دادگاه های ايران مطرح شود.

از تاريخ طلاق چهار ماه و ده روز

خیر. چون در حقیقت، اختلافی بین زوجین وجود ندارد ارجاع موضوع به مرکز مشاوره خانواده و در نهایت صدور گواهی عدم امکان سازش، منتفی است.

بله. البته پس از موافقت بانک.

خیر. عدول زن از بخشش مهریه ، پس از قطعی شدن بخشش مهریه قابل انجام نیست.

درود. خیر. درخواست مهریه هیچ ارتباط قانونی با طلاق ندارد. با اجرا گذاشتن مهریه لزوما نمی توان به طلاق رسید.

برادر تحت هیچ شرایطی تکلیفی به دادن نفقه به خواهر خویش را ندارد.در روابط بین اقارب ، فقط اقارب در خط عمودی اعم از صعودی و نزولی ملزم به انفاق هستند.

بله متفاوت هستند.ممکن است هر دو در زمان واحد بر عهده یک شخص واحد باشد یا اشخاص مختلف. به عنوان مثال تا وقتی پدر زنده است و توانایی انفاق دارد تکلیف دادن نفقه بر عهده اوست حتی اگه حضانت با مادر باشد.

بله، می توان منفق را با مطالبه افراد واجب النفقه و به حکم دادگاه الزام به پرداخت نفقه نمود. مطلبق ماده 1205 قانون مدنی، در موارد غیبت منفق یا استنکاف منفق از پرداخت نفقه ،چنانچه الزام وی به پرداخت نفقه ممکن نباشد دادگاه می تواند با مطالبه افراد واجب النفقه از اموال غایب یا مستنکف که در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنها قرار دارد نفقه را بپردازد؛ و یا همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازد.

در صورت تعدد اقارب واجب النفقه ،اقارب در خط عمودی نزولی در دریافت نفقه مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود به عنوان مثال نفقه دهنده اگر پدر و پسر واجب النفقه داشته باشد پسر بر پدربزرگش در دریافت نفقه مقدم است.

تقسیط مهریه توسط دادگاه مسقط حق حبس زوجه نیست. زوجه می تواند تا تادیه ی آخرین قسط از اقساط مهریه حق حبس خود را اعمال نماید.

در صورتی که در نکاح دائم برای زن مهرالمسمی تعیین نشده باشد،زن مستحق دریافت مهرالمتعه می شود. مهرالمتعه مقدار مالی است که با توجه به حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود.

خیر.مطابق قانون مدنی شرط عدم استحقاق زن به دریافت مهریه یا عدم مهر ،شرط باطل و نامشروعی است .در نتیجه استحقاق زن به دریافت مهر از نتایج قانونی نکاح دائم می باشد و طرفین تنها می توانند کم و کیف مهر را تعیین کنند.

طراحی و توسعه : ره وب