× خانه وبلاگ پرسش و پاسخ ثبت نام ورود خروج از حساب

انواع اظهارنامه های مالیاتی

زمانی که شخص یا سازمانی دارای درآمد کافی باشد باید به صورت سالیانه مالیات خود را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند. اظهارنامه مالیاتی به عنوان یک کارنامه مالی شناخته شده که سالیانه، افراد حقیقی و حقوقی که شامل پرداخت مالیات هستند باید به منظور محاسبه مالیات خود، اظهارنامه مالیاتی را به سازمان اداره مالیاتی تقدیم کنند. ما در این مقاله می‌خواهیم مختصری در مورد اظهارنامه مالیاتی مطالبی را قرار دهیم.

اظهارنامه مالیاتی چیست

در ایران به دو روش می‌توان مالیات را اخذ کرد، در شیوه اول که به صورت مالیات علی الراس بوده مأموران اداره مالیات، با توجه به دارایی و درآمد شخص میزان مالیات شخص را تعیین می‌کنند. در روش دوم که خوداظهاری نام دارد شخص با پر کردن اظهارنامه مالیات سعی می‌کند تا میزان درآمد و دارایی خود را به صورت سالیانه محاسبه و مالیات را تقدیم اداره امور مالیاتی کند. اظهارنامه مالیات در جدیدترین به‌روزرسانی خود به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

نحوه نوشتن اظهارنامه

نوشتن اظهارنامه مالیاتی دارای شرایط خاص خود است که توجه داشتن به نکات آن باعث می‌شود تا بتوانید اظهارنامه را به شکل صحیح آماده کنید. اظهارنامه مالیاتی 98 به صورت الکترونیکی قابل انجام است. چند نکته در زمینه نوشتن اظهارنامه مالیاتی وجود دارد که به آن اشاره خواهیم داشت:

جریمه اظهارنامه مالیاتی

اگر اظهارنامه مالیاتی سر موعد مقرر برای اداره مالیات ارسال نشود، جریمه‌های مختلفی را به شخص متحمل می‌کند. محرومیت از بخشودگی‌های مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی و پرداخت جریمه معادل 30 درصد مالیات تعلق گرفته به شخص حقوقی و 10 درصد مالیات متعلق به شخص حقیقی است. در واقع باید بدانید که اگر مالیات را سر موعد مقرر پرداخت نکنید مشمول جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی خواهید شد.

طبق قانون مالیات‌های مستقیم، اگر اظهارنامه مالیاتی سر موعد مقرر تسلیم نشود، شخص می‌تواند در صورتی که در اظهارنامه، نیاز به اصلاح باشد مراتب را ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ انقضای مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه مالیاتی، اصلاحات انجام شده را به سازمان امور مالیاتی تسلیم نماید.

آشنایی با انواع اظهارنامه

طبق قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، اظهارنامه مالیاتی مختلفی در زمینه مالیات مشاغل مختلف وجود دارد که در ادامه به مهم‌ترین آن اشاره خواهیم داشت:

·اظهارنامه مالیات مشاغل

طبق این اظهارنامه صاحبان کسب و کار مختلف باید وضعیت درآمد و هزینه‌های خود را در آن مشخص کنند.

·اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی

اشخاص حقیقی مختلف وظیفه دارند تا اظهارنامه و ترازنامه حساب سود و زیان خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند و سر موعد مقرر مالیات خود را پرداخت نمایند.

·اظهارنامه مالیاتی شرکت

شرکت‌ها و اصناف مختلف موظف‌اند سالیانه اظهارنامه مالیاتی را در موعد مقرر تحویل سازمان اداره امور مالیاتی بدهند. در صورتی که شرکت‌ها کسب و کار خود را به صورت شفاف انجام دهند قطعاً از انجام این کار استقبال می‌کنند. در این بین اظهارنامه مالیاتی شرکت سهامی خاص نیز وجود دارد که شامل قوانین مخصوص به خود است.

·اظهارنامه مالیاتی اجاره مغازه

طبق قانون مالیات‌های مستقیم، افرادی که به هر نحوی دارای درآمد هستند باید مالیات خود را به اداره مالیات پرداخت کنند. اظهارنامه مالیاتی اجاره مغازه برای محاسبه مالیات بر درآمد اجاره مغازه است.

چه کسانی باید اظهارنامه مالیاتی را تسلیم اداره مالیات کنند

طبق ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات هستند:

ارتباط با وکیل متخصص در حوزه مشاوره مالیاتی

مقالات مرتبط :