آنی مشاور

مشاوره با مشاوران با تجربه و خبره

مشاوره با برترین و خبره‌ترین مشاوران در سریع‌ترین زمان ممکن را به صورت حضوری، تلفنی و نوشتاری در آنی‌مشاور تجربه خواهید کرد.

مرجع تشخیص زمین موات از سایر زمین ها

۰۴:۰۵ - ۱۷ آبان ۱۴۰۰

  • 0
  • 0
  • 2430

۱۷

آبان

مرجع تشخیص زمین موات از سایر زمین ها،مرجع تشخیص مواد بودن یا نبودن زمین در محدوده شهرها،مرجع تشخیص موات بودن یا نبودن زمین خارج از محدوده شهرها،وضعیت حقوقی اسناد مالکیت زمینهای موات در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد.

مرجع تشخیص زمین موات از سایر زمین ها،مرجع تشخیص موات بودن یا نبودن زمین در محدوده شهرها،مرجع تشخیص موات بودن یا نبودن زمین خارج از محدوده شهرها،وضعیت حقوقی اسناد مالکیت زمینهای موات در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد.

‌اراضی موات زمینهایی است که سابقه احیاء و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی مانده و افراد به صورت رسمی یا غیر رسمی برای آنها سند تهیه کرده‌اند.

‌هیأت ویژه در جهاد کشاورزی ضمن بازدید از محل می‌تواند حسب مورد نظر کارشناس ذیربط و خبره محلی را در تشخیص نوع زمین اخذ نماید.

مرجع تشخیص موات بودن یا نبودن زمین در محدوده شهرها

درباره زمین هایی که داخل در محدوده شهرها هستند کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری، مرجع تشخیص موات بودن یا نبودن زمین است.

بنابراین اگر کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری، زمینی را که داخل در محدوده شهر است زمین موات شناخت آن زمین متعلق به دولت، شناخته شده و حتی اگر در تصرف اشخاص دیگر باشد یا حتی اگر سندش بنام اشخاص دیگر باشد بوسیله دولت از تصرف آنان خارج می شود و سند قبلی باطل و سند جدید نیز بنام دولت منتقل می گردد و تحویل وزارت مسکن و راه می‌شود.

البته ذینفع می تواند به نظر کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مبنی بر موات بودن زمین، از طریق طرح دعوا در دادگاه عمومی همان شهرستان اعتراض کند.

مرجع تشخیص موات بودن یا نبودن زمین خارج از محدوده شهرها

تشخیص موات بودن اراضی خارج از محدوده شهرها به عهده وزارت کشاورزی است

که از طریق هیأت هفت نفره اقدام می‌نماید و در‌صورتی که متصرف فعلی منکر موات بودن زمین باشد از طریق دادگاه صالح اقدام به اعتراض می نماید و چنانچه دادگاه رأی به موات بودن زمین بدهد سند‌ ابطال و از متصرف خلع ید خواهد شد.

وضعیت حقوقی اسناد مالکیت زمینهای موات چه می شود؟

اسناد مالکیت زمینهای مواتی که به موجب این قانون باطل می‌شود آزاد تلقی و مطالبات ناشی از فروش این گونه اراضی منتفی می‌گردد‌ و مطالبات دیگر طلبکاران از سایر اموال بدهکار قابل استیفاء است. زمینهایی که اسناد آنها باطل می‌شود چنانچه حریم روستاها باشد جهت کارهای عام‌المنفعه و یا تعلیف احشام یا احداث واحدهای‌مسکونی روستا و سایر خدمات مورد لزوم برای روستا بر حسب مورد اختصاص داده خواهد شد.

هیأت‌ها مکلفند پس از اعلام نظر در خصوص موات بودن اراضی، مراتب را با ذکر مشخصات کامل و محل وقوع و موقعیت دقیق آن به همراه یک نسخه‌کروکی به ادارات ثبت اسناد و املاک محل اعلام و جریان ثبتی آن را استعلام نمایند.

ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند ظرف مدت حداکثر یک ماه سابقه ثبتی‌ اراضی مورد استعلام را اعم از شماره پلاک و وضعیت مالکیت و اسامی مالک یا مالکین و سایر مشخصات مربوطه تعیین و به هیأت اعلام نمایند.

ادارات کل کشاورزی و ثبت اسناد و املاک، مسکن و شهرسازی، زمین‌شهری، شهرداریها و سایر مراجع ذیربط موظفند در اجرای قانون همکاریهای‌لازم را با هیأت‌های هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی به عمل آورند و به استعلامات آنان در اسرع وقت پاسخ دهند.

همچنین افراد ذینفع می توانند به نظر هیات هفت نفره درباره موات بودن زمین های خارج از محدوده شهرها در دادگاه ذیصلاح، اعتراض نمایند.

جهت برقراری ارتباط با مشاوران ، کارشناسان و وکلای متخصص «آنی مشاور» و یا در صورت نیاز به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی درباره موضوعات حقوقی می توانید درخواست خود را از طریق دانلود و نصب اپلیکیشن آنی مشاور یا تماس با شماره های :

 ۰۲۱۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۰۲۱۸۸۳۲۳۲۷۹ و ۰۹۱۲۳۸۳۶۶۲۱ مطرح بفرمایید.

 

 

دانستنی های مرتبط

نظرات (0)

فرم نظر

طراحی و توسعه : ره وب