× خانه وبلاگ پرسش و پاسخ ثبت نام ورود خروج از حساب

جایگاه کمیسیون های رسیدگی به شکایات صنفی در داوری

 کمیسیون های رسیدگی به شکایات اتحادیه های صنفی، ماموریت و صلاحیت داوری بین خریداران و مصرف کنندگان و واحد‌های صنفی را ندارند فلذا نمی توانند بین شاکی و فرد صنفی در نقش داور مرضی الطرفین، اقدام به رسیدگی و صدور رای در شکیت صنفی در داوری نمایند.

کمیسیون های رسیدگی به شکایات اتحادیه های صنفی که در اجرای بند ط ماده ۳۰ قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی تشکیل کمیسیون های اتحادیه صنفی (موضوع تبصره ۲ بند ط ماده ۳۰ قانون نظام صنفی) تشکیل شده اند، صلاحیتشان محدود به صدور رای مبنی بر احراز عدم تخلف واحد صنفی یا انصراف شاکی یا احراز تخلف واحد صنفی است و نمی توانند خارج از این سه مورد، رای صادر کنند.

صلاحیت و مأموریت کمیسیون های رسیدگی به شکایات اتحادیه های صنفی را می توان یک نوع صلاحیت و مأموریت صرفا قانونی دانست فلذا نمی توان برای آنها صلاحیت داوری و قراردادی در نظر گرفت. 

جهت برقراری ارتباط با مشاوران متخصص سراسر کشور اپلیکیشن مشاوره حقوقی آنی مشاور را دانلود و نصب کنید.

ارتباط با وکیل متخصص در حوزه مشاوره حقوق صنفی