× خانه وبلاگ پرسش و پاسخ ثبت نام ورود خروج از حساب

جایگاه کمیسیون های رسیدگی به شکایات صنفی در داوری

جایگاه کمیسیون های رسیدگی به شکایات صنفی در داوری

 کمیسیون های رسیدگی به شکایات اتحادیه های صنفی، ماموریت و صلاحیت داوری بین خریداران و مصرف کنندگان و واحد‌های صنفی را ندارند فلذا نمی توانند بین شاکی و فرد صنفی در نقش داور مرضی الطرفین، اقدام به رسیدگی و صدور رای داوری نمایند.

کمیسیون های رسیدگی به شکایات اتحادیه های صنفی که در اجرای بند ط ماده ۳۰ قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی تشکیل کمیسیون های اتحادیه صنفی (موضوع تبصره ۲ بند ط ماده ۳۰ قانون نظام صنفی) تشکیل شده اند، صلاحیتشان محدود به صدور رای مبنی بر احراز عدم تخلف واحد صنفی یا انصراف شاکی یا احراز تخلف واحد صنفی است و نمی توانند خارج از این سه مورد، رای صادر کنند.

صلاحیت و مأموریت کمیسیون های رسیدگی به شکایات اتحادیه های صنفی را می توان یک نوع صلاحیت و مأموریت صرفا قانونی دانست فلذا نمی توان برای آنها صلاحیت داوری و قراردادی در نظر گرفت. 

جهت برقراری ارتباط با مشاوران متخصص سراسر کشور اپلیکیشن مشاوره حقوقی آنی مشاور را دانلود و نصب کنید.

ارتباط با وکیل متخصص در حوزه مشاوره حقوق صنفی