× خانه وبلاگ پرسش و پاسخ ثبت نام ورود خروج از حساب

منع داوری در تخلفات صنفی

تخلفات صنفی را نمی توان از طریق داوری، مورد رسیدگی قرار داد

برابر ماده ۹۵ مکرر قانون نظام صنفی، رسیدگی و داوری در تخلفات صنفی افراد صنفی باید بر اساس قانون نظام صنفی انجام شود. تخلفات صنفی مشاورین املاک چگونه بررسی می شود؟

اگر مشاوران املاک در قبال طرفین قرارداد، مرتکب تخلفات صنفی شده باشند و از طرف معامله گران و مصرف کنندگان، شکایت و ادعایی علیه آنها مطرح شده باشد داوران و موسسات داوری نمی توانند به آن قسمت از شکایت و ادعاهایی که تخلف صنفی شناخته می شود رسیدگی کنند

اتحادیه های صنفی ، اتاق های اصناف شهرستان ، اتاق اصناف ایران، اعضای کمیسیون های رسیدگی به شکایات و کمیسیون های حل اختلاف، داوران و موسسات داوری، توجه ویژه داشته باشند که تخلفات صنفی، داوری پذیر نیستند و در نتیجه صرفا باید برابر قانون نظام صنفی و بوسیله مراجع و مقامات مندرج در قانون نظام صنفی، مورد رسیدگی قرار گیرندبهترین راه برای حل مشکلات و تخلفات صنفی، دریافت راهنمایی و مشورت از طیق مشاوره حقوقی صنفی که تخصص در این زمینه دارند می باشد . 

جهت برقراری ارتباط با مشاوران متخصص سراسر کشور اپلیکیشن مشاوره حقوقی آنی مشاور را دانلود و نصب کنید.

ارتباط با وکیل متخصص در حوزه مشاوره حقوق صنفی