آنی مشاور

مشاوره با مشاوران با تجربه و خبره

مشاوره با برترین و خبره‌ترین مشاوران در سریع‌ترین زمان ممکن را به صورت حضوری، تلفنی و نوشتاری در آنی‌مشاور تجربه خواهید کرد.

مشاوره حقوقی نفقه

۰۴:۵۴ - ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

  • 0
  • 0
  • 3112

۲۹

شهریور

ترک نفقه جرم است و در صورت عدم پرداخت نفقه، زوجه از حق شکایت کیفری علیه شوهر برخوردار می‌گردد

بهره مندی از اطلاعات مشاورحقوقی نفقه، یک انتخاب درست و به جا در زمینه حل و فصل اختلافات خانوادگی که در نتیجه عدم توافق بر میزان نفقه و یا ترک انفاق از جانب شوهر ایجاد شده است می باشد.

گاهی عدم آگاهی زوجین از حقوق و تکالیف قانونی یکدیگر، ماهیت نفقه و میزان تعلق مهریه ، باعث بروز اختلافات جدی در روابط طرفین می شود. که سرانجام ممکن است در نتیجه برآورده نشدن نیازهای زن و عدم تامین لوازم زندگی از طرف مرد ، معمولا زوجه تحت فشار قرار گرفته و برای او راهی جز مطالبه نفقه از طریق دادگاه باقی نماند.

 مفهوم نفقه

۱.نفقه در لغت :

به معنای انفاق و کمک کردن از باب نیکوکاری ،هزینه کردن و خرجی دادن می باشد

۲.نفقه در اصطلاح حقوقی:

عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اساس منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج می باشد. (ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی)

موارد فوق جنبه حصری نداشته و تمثیلی هستند.

به طور کلی در تعیین میزان نفقه و چگونگی پرداخت نفقه، عرف حکومت دارد که با توجه به وضعیت زن تعیین می گردد.

 انواع نفقه

مطابق قانون مدنی از انواع نفقه می توان به نفقه زوجه و نفقه اقارب و خویشاوندان نسبی اشاره کرد.

۱. نفقه زوجه :

در عقد نکاح دائم ، نفقه زوجه بر عهده شوهر است. وجوب پرداخت نفقه زن مشروط بر فقر و نیازمندی او نیست و زن حتی با داشتن تمکن مالی همچنان از حق مطالبه نفقه برخوردار است. و پرداخت نفقه زن بر پرداخت نفقه سایر افراد واجب النفقه مقدم می باشد.

همچنین مبلغی که زوج به عنوان نفقه می پردازد باید به قدری باشد که کفاف نیازهای متعارف زوجه را بنماید در غیر این صورت مورد مشمول ترک انفاق است.

ترک نفقه جرم است و در صورت عدم پرداخت نفقه، زوجه از حق شکایت کیفری علیه شوهر برخوردار می‌گردد.(ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی)

۲. نفقه اقارب و خویشاوندان نسبی :

وجوب پرداخت نفقه اقارب و خویشاوندان نسبی ، با وجود استطاعت مالی فرد و مستمندی اقارب او، محقق می شود. در غیر این صورت تکلیفی به پرداخت نفقه وجود ندارد.

دراین نوشته صرفا به بررسی موضوع نفقه زوجه و بیان مسائلی در این خصوص می پردازیم:

توصیه می شود در صورت وجود ابهام یا سوالی در خصوص مسائل مربوط به نفقه، زوجین از یک مشاوره حقوقی نفقه کمک بگیرند .با کمک مشاور نفقه و با توجه به تخصص و تجربه ای که در این حوزه دارد می‌توان از وقوع بسیاری از دعاوی خانوادگی و طلاق جلوگیری کرد. در واقع مشاوره حقوقی نفقه ارائه دهنده راهکارهای سازنده و مفید و آگاه کننده زوجین است.

 نفقه زن در نکاح دائم و نکاح موقت

۱. نفقه در عقد نکاح دائم :

در عقد نکاح دائم ، زن حق نفقه دارد و شوهر ملزم به پرداخت نفقه می باشد و این حق از زمان انعقاد عقد ایجاد می شود .(ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی)

این تکلیف شوهر بر پرداخت نفقه حتی با تراضی نیز از بین نمی رود. (ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی)

۲. نفقه در عقد نکاح موقت:

در عقد نکاح موقت ، زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد و یا مطابق عرف عقد مبنی بر آن جاری شده باشد. (ماده ۱۱۱۳قانون مدنی)

۳. نفقه در طلاق رجعی :

نفقه زنی که به طلاق رجعی مطلقه شده بر عهده شوهر است. (طلاق رجعی طلاقی است که در زمان عده مرد می تواند از طلاق رجوع کند و ایجاد رابطه زن و شوهری نیازی به نکاح مجدد ندارد). زن در این دوره در حکم زوجه است و حتی با فوت شوهر باید عده وفات نگه دارد.

۴. نفقه در طلاق بائن و فسخ نکاح:

در طلاق بائن ( طلاق بائن طلاقی است که در آن شوهر در مدت عده حق رجوع به زوجه را ندارد مانند طلاق زن یائسه) و فسخ نکاح ( در صورت وجود یا ظاهرشدن عیب خاصی در زن یا مرد، برای طرف مقابل حق فسخ به وجود می آید) بعداز جدایی و در دوران عده زوجه حق نفقه ندارد.

۵. نفقه در عده وفات:

زنی که در عده وفات است حق نفقه ندارد. در ایام عده وفات مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنها است تامین می گردد. (ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی)

۶. نفقه در زمان حمل:

زنی که در زمان حمل مطلقه می شود تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت و شوهر ملزم به پرداخت آن می‌باشد.

لازم به ذکر است که استحقاق زن بر نفقه مشروط بر عدم نشوز او در موقع طلاق و در مدت عده می باشد.

(نشوز به معنای تمکین نکردن و عدم ایفای وظایف زناشویی است.)

تذکر و آگاه نمودن زوجین در خصوص نکات فوق و شناسایی حقوق و تکالیف متقابل، وظیفه مشاوره حقوقی نفقه می باشد. لذا با این وجود اهمیت مراجعه به مشاوره حقوقی نفقه آشکار می گردد.

ارتباط نفقه با تمکین

یکی از شرایط وجوب نفقه، تمکین زوجه است. (شرط دیگر وجوب نفقه دایمی بودن عقد نکاح می باشد.).زنی مستحق نفقه است که در برابر شوهر خود تمکین کند،یعنی به وظایف زوجیت خود عمل نماید و در صورتی که بدون مانع مشروع از انجام آنها امتناع کند مستحق نفقه نمی باشد.

 عدم تمکین زن (نشوز) و اثبات آن توسط شوهر در دادگاه خانواده مجوزی بر قطع نفقه و اجازه ازدواج مجدد برای شوهر را فراهم می کند.

 ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه

ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه توسط زوج، اول الزام از طریق دادگاه می باشد.(ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی)

اگر الزام میسر نباشد زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع و حاکم، شوهر او را اجبار به طلاق می نماید.

اگر مرد به مدت شش ماه نفقه زن را پرداخت نکند زن می تواند به دادگاه خانواده مراجعه کند و تقاضای طلاق مطرح نماید. (ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده)

با توجه به اهمیت موضوع و ارتباط مستقیم آن با نظم عمومی حتی ضمانت اجرای کیفری نیز برای آن وضع شده است.(ماده ۶۴۲قانون مجازات اسلامی)

همچنین زوجه این حق را دارد که نفقه آینده خود را نیز از زوج مطالبه کند و زوج را از طریق دادگاه الزام به پرداخت نفقه نماید این در صورتی است که زوجه در آینده تمکین نماید و در غیر این صورت نفقه ای که بابت آینده دریافت کرده باید به زوج مسترد کند.

وظایف مشاورحقوقی نفقه

در زیر به بیان نکاتی در خصوص وظایف مشاور نفقه می پردازیم که لازم است در یک مشاوره حقوقی نفقه به آنها توجه شود و طرف یا طرفین نسبت به آنها آگاهی کسب کنند.

۱.آگاهی از ماهیت نفقه و قوانین مربوط به آن.

۲.آگاهی از مواردی که زن را ناشزه محسوب می کند.(عدم تمکین)

۳.آگاهی از آثار نشوز برای مرد و زن.

۴.آگاهی از آثار عدم پرداخت نفقه.(حق طلاق برای زن)

آگاهی از مدارکی که برای مطالبه نفقه لازم است به دادگاه ارائه شود.

۵.آگاهی از حقوق و تکالیف متقابل مرد و زن

۶.آگاهی از راههای مطالبه حق و آثار طرح دعوای حقوقی و کیفری.

۷. آگاهی از عنوان مجرمانه ترک انفاق،و مجازات قانونی آن. (حبس تعزیری درجه ۶ ،۶ ماه تا ۲ سال)

در یک مشاوره حقوقی نفقه طرف یا طرفینی که در مشاوره حضور دارند با آگاهی از موارد فوق می توانند حقوق خود را شناسایی و راه های رسیدن به خواسته شان را با آگاهی انتخاب کنند.

یک مشاورحقوقی نفقه در مرحله اول سعی می کند زوجه را به حسن اخلاق و حل و فصل اختلاف به صورت مسالمت آمیز تشویق و راهنمایی کند. و در صورت عدم توافق بر حل اختلاف، در مرحله بعد ترتیب مراجعه به دادگاه خانواده و تنظیم دادخواست مطالبه نفقه، راههای پیگیری کیفری و حقوقی را توضیح می دهد.

آنی مشاور با حضور مشاوران متخصص و با تجربه ،آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی به صورت آنلاین و حضوری با رزرو آنلاین ( مشاوره حقوقی اینترنتی ) می باشد. بهره مندی از مشاوران آنی مشاور تضمینی برای رسیدن به حقوق قانونی شماست.

کافیست اپلیکیشن مشاوره حقوقی آنلاین آنی مشاور را نصب کنید. و یک نوبت مشاوره حقوقی رایگان دریافت کنید .

 

جهت برقراری ارتباط با مشاوران ،کارشناسان و وکلای متخصص «آنی مشاور» و یا در صورت نیاز به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی در خصوص قوانین و مقررات مربوط به این موضوع می توانید درخواست خود را برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی را از طریق دانلود و نصب اپلیکیشن آنی مشاور یا تماس با شماره های :

 ۰۲۱۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۰۲۱۸۸۳۲۳۲۷۹ و ۰۹۱۲۳۸۳۶۶۲۱ مطرح فرمایید.

دانستنی های مرتبط

نظرات (0)

فرم نظر

طراحی و توسعه : ره وب