آنی مشاور

مشاوره با مشاوران با تجربه و خبره

مشاوره با برترین و خبره‌ترین مشاوران در سریع‌ترین زمان ممکن را به صورت حضوری، تلفنی و نوشتاری در آنی‌مشاور تجربه خواهید کرد.

تعلیق مجازات یعنی چه؟

۲۲:۴۷ - ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

  • 0
  • 0
  • 58

۲۷

اردیبهشت

دادگاه صادرکننده حکم محکومیت این اختیار را دارد که به منظور اصلاح و تربیت مجرم اجرای تمام یا بخشی از مجازات مذکور در دادنامه را تحت شرایط خاصی و برای مدت معینی به تاخیر بیندازد و به عبارتی مجازات را معلق کند.

تعلیق مجازات یعنی مجازات مجرم تحت شرایط خاص و در مدت زمان مشخصی اجرا نشود دادگاه صادرکننده حکم محکومیت این اختیار را دارد که به منظور اصلاح و تربیت مجرم اجرای تمام یا بخشی از مجازات مذکور در دادنامه را تحت شرایط خاص و برای مدت معینی به تاخیر بیندازد و به عبارتی مجازات را معلق کند.

 

مجازات چه جرایمی قابل تعلیق است؟

در جرایم تعزیری درجه ۳ تا ۸ دادگاه با درنظر داشتن شرایط لازم برای تعلیق مجازات می تواند تمام یا قسمتی از مجازات را معلق کند.

مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی جرایم دارای درجه مشخصی هستند جرایم درجه ۳ تا ۸ عبارتند از:

 

درجه 3- حبس بیش از ده تا پانزده سال - جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000)ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (550.000.000)ریال

 

درجه 4- حبس بیش از پنج تا ده سال - جزای نقدی بیش از یكصد هشتاد میلیون(180.000.000)ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000)ریال - انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

 

درجه 5- حبس بیش از دو تا پنج سال - جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000)ریال تا یكصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال - محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال - ممنوعیت دائم از یك یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی - ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

 

درجه 6- حبس بیش از شش ماه تا دو سال - جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000)ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000ریال) - شلاق ازسی ویك تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی عفت - محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ششماه تا پنجسال - انتشار حكم قطعی در رسانه ها - ممنوعیت از یك یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداكثر تا مدت پنج سال - ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداكثر تا مدت پنج سال - ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداكثر تا مدت پنج سال

 

درجه 7- حبس از نود و یك روز تا شش ماه - جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال - شلاق از یازده تا سی ضربه - محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

 

درجه ٨- حبس تا سه ماه - جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000)ریال - شلاق تا ده ضربه

 

لازم به ذکر است که تعلیق مجازات تنها مشمول جرایم تعزیری است و جرایم مربوط به حدود و قصاص و تعزیرات شرعی مشمول موارد تعلیق نیستند.

 

شرایط تعلیق مجازات

۱- نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر

محکومیت کیفری موثر یعنی محکومیت به بیش از دو سال حبس یا شلاق حدی یا قصاص نفس یا قصاص عضو.

 

۲- وجود جهات تخفیف مجازات

جهات تخفیف مجازات عبارت است از: وضعیت خاص متهم و سابقه او، اقدام متهم در جهت جبران زیان ناشی از جرم، اعتراف یا اقرار متهم قبل از تعقیب یا در مرحله تحقیقات، وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم، رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه و تاثیر آن در ارتکاب جرم، اظهارات متهم در جهت شناسایی شرکا و معاونان ،گذشت شاکی و مدعی خصوصی.

۳-احراز ندامت مجرم و پیش بینی اصلاح مجرم در صورت عدم اجرای مجازات از نظر قاضی.

۴-جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی و یا مقرر کردن ترتیب جبران آن.

 

انواع تعلیق اجرای مجازات

۱- تعلیق ساده

در تعلیق ساده مجرم بی هیچ قید و شرطی در مدت معینی معاف از مجازات می شود و اگر در مدت تعیین شده مرتکب جرم دیگری نشود از تحمل مجازات به طور کلی معاف می شود.

مطابق ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی :

هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر می شود.

 

۲- تعلیق مراقبتی

در تعلیق مراقبتی محکوم باید دستورات دادگاه را نیز در مدت تعلیق انجام دهد.

 

دستورات دادگاه در قرار تعلیق مجازات

دادگاه علاوه بر صدور قرار تعلیق مجازات می تواند دستوراتی را هم به همراه آن صادر و محکوم را ملزم به اجرای آنها نماید که عبارتند از:

حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر.

ارائه ی اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی.

اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه ی گزارشی از آن به مددکار اجتماعی.

کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور.

اشتغال به مشاغل تعیین شده توسط قاضی.

مراجعه به مشاور و رفتار درمانی و ...

 

شرایط لغو قرار تعلیق مجازات

ارتکاب جرایم موجب حد، قصاص،دیه و تعزیر تا درجه هفت.

لازم به ذکر است که در صورت ارتکاب جرم در مدت تعلیق و لغو قرار تعلیق ، دستور اجرای حکم معلق نیز از طرف دادگاه صادر خواهد شد.

 

برای انجام وکالت  یا دریافت مشاوره و خدمات حقوقی از مشاوران ، کارشناسان و وکلای متخصص «آنی مشاور» می‌توانید با شماره‌ی : 02188326049 و یا 09195663606 تماس حاصل فرمایید.

 

دانستنی های مرتبط

نظرات (0)

فرم نظر

طراحی و توسعه : ره وب

مشاوره در واتساپ : 09195663606