× خانه وبلاگ پرسش و پاسخ ثبت نام ورود خروج از حساب

اعلام جرم بوسیله سازمان بازرسی کل کشور

در این نوشتار به بیان مقدمه ای در خصوص سازمان بازرسی کل کشور، نحوه اعلام جرم بوسیله سازمان بازرسی کل کشور، وظایف سازمان، روش های بازرسی، بررسی مراحل رسیدگی به اعلامات و شکایات و معرفی پایگاه های اطلاع رسانی مردمی می پردازیم.

مقدمه:

سازمان بازرسی کل کشور یکی از سازمان های وابسته به قوه قضاییه است که اجازه نظارت قضایی و قانونی بر بسیاری از اشخاص دولتی و عمومی را دارد. سازمان بازرسی کل کشور می تواند بر پایه گزارش های دریافتی از مردم یا مقامات و اشخاص دولتی و غیردولتی یا به موجب بازرسی های منظم یا سرزده خود یا از طریق بازرسانی که در دستگاههای دولتی و عمومی مستقر نموده است نسبت به تخلفات مالی مقامات دولتی و بانکی و گمرکی و شهرداری ها و....رسیدگی و گزارش تهیه کند.

وظیفه سازمان بازرسی کل کشور:

وظیفه کلی سازمان بازرسی کل کشور نظارت در دستگاه‌های اداری به منظور اجرای صحیح قوانین می باشد.

کلیه وظایف بازرسی و نظارتی سازمان بازرسی کل کشور به روشهای زیر انجام می پذیرد

۱-بازرسی مستمر ۲-بازرسی فوق العاده ۳- بازرسی موردی (رسیدگی به اعلامات و شکایات اشخاص)

صدور احکام ماموریت انجام بازرسی مستمر و فوق العاده و رسیدگی به اعلامات و شکایات با ریاست سازمان یا مقامات مجاز از طرف ایشان می‌باشد.

پایگاه های اطلاع رسانی مردمی :

لازم به ذکر است که به اقدامات اشخاص به صورت کتبی و هم به صورت شفاهی از طریق پایگاه‌های اطلاع ‌رسانی، پست، تلفن و رسانه‌ها انجام می‌گیرد (ماده ۱۵ آیین‌نامه سازمان بازرسی کل کشور)

شماره ۱۳۶ تلفن پاسخگوی گویای این سازمان است که برای ثبت اعلام‌های مردمی از تخلفات مالی و اداری، سوء جریانات و نقض قوانین در ارگان‌های دولتی از آن استفاده می‌شود.

علاوه بر این به منظور ثبت شکایات، تخلفات و سوء جریانات انجام شده در سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی می‌توانید به وبسایت shekayat مراجعه نموده و اعلامات خود را درج کنید تا مطابق قانون مورد بررسی سازمان بازرسی کل کشور قرار گیرد.

گزارش سازمان بازرسی کل کشور معمولاً هم جنبه اداری و هم جنبه قضایی دارد:

۱- از جنبه اداری هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و هیات های انتظامی و انضباطی بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور اقدام به رسیدگی و صدور رای می نماید.

۲- از جنبه قضایی اگر بازرس قضایی سازمان بازرسی کل کشور به این نتیجه برسد که جرمی اتفاق افتاده است مراتب را به دادستان و دادسرای مربوطه اعلام می کند و دادسرا بر مبنای گزارش دریافتی از بازرسی کل کشور، شروع به تعقیب و رسیدگی می نماید.

در نظر داشته باشید که چه بسا دادسرا در جریان رسیدگی به گزارش دریافتی به این نتیجه برسد که جرمی ، اتفاق نیفتاده که در این صورت اقدام به صدور قرار منع تعقیب می نماید.

اگر دادسرا به این نتیجه برسد که گزارش سازمان بازرسی کل کشور درست است و جرمی اتفاق افتاده پس از تعقیب و رسیدگی و احراز وقوع جرم اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی می نماید و پرونده را به دادگاه می فرستد.

پس از صدور قرار جلب به دادرسی و ارسال پرونده به دادگاه ، تصمیم نهایی در مورد اینکه جرمی واقع شده یا خیر با دادگاه خواهد بود.

چنانچه نیاز به مشاوره حقوقی در خصوص موضوع این نوشتار دارید کافیست اپلیکیشن مشاوره حقوقی آنی مشاور را دانلود و نصب کنید.

ارتباط با وکیل متخصص در حوزه مشاوره دعاوی کیفری