آنی مشاور

مشاوره با مشاوران با تجربه و خبره

مشاوره با برترین و خبره‌ترین مشاوران در سریع‌ترین زمان ممکن را به صورت حضوری، تلفنی و نوشتاری در آنی‌مشاور تجربه خواهید کرد.

مطالبه مهریه

۲۰:۳۰ - ۱۷ شهریور ۱۴۰۰

  • 0
  • 0
  • 3179

۱۷

شهریور

راه های مطالبه مهریه، میزان هزینه دادرسی و حق الاجرا ، حق حبس ،حق تامین خواسته، شرایط بازداشت زوج در صورت نپرداختن مهریه و همچنین تعیین دادگاه صلاحیت دار در رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه و دریافت مشاوره مهریه.

مشاوره حقوقی قبل از مطالبه مهریه با توجه به افزایش دعاوی خانوادگی در مراجع قضایی و به خصوص طرح دعوای مطالبه مهریه از طرف زن، و آگاه شدن از راه های مطالبه مهریه و نحوه پرداخت مهریه از طرف مرد یکی از اقدامات لازم و ضروی در روابط خانوادگی به حساب می آید و ارتباط مستقیمی با نظم عمومی دارد. پس در ابتدا باید مشاوره مهریه دریافت نمایید.

اهمیت مشاوره حقوقی مهریه

بهره مندی از مشاوره حقوقی مهریه برای آگاهی یافتن از قوانین مهریه ، شرایط تعیین مهریه، انواع مهریه و آثار عدم تعیین مهریه در روابط زوجین در جهت حفظ حقوق زوجین لازم و ضروری است.

مهر جنبه مالی عقد نکاح می باشد که تعیین آن مبتنی بر رضایت طرفین عقد بوده و برای صحت مهر شرایطی مثل داشتن قابلیت تعیین مقدار ، جنس، وصف، مالیت داشتن و قابل تملک بودن آن لازم است.

عدم آگاهی از قوانین و حقوق و تکالیف متقابل زوجین ،در روابط خانوادگی اغلب میان آنها اختلافاتی به وجود می آورد و گاهی زوج بدون آگاهی از ماهیت مهریه و قانون مهریه با قبول مهریه ای که استطاعت پرداخت آن را ندارد موجبات بروز اختلافات بسیار جدی در روابط خود با زوجه شده و در نتیجه زمینه جدایی و  طلاق  خود را ناخواسته فراهم می کند.

با توجه به مطالب فوق اهمیت مشاوره حقوقی مهریه به روشنی قابل فهم می باشد

مهریه چیست ؟

مهریه به عنوان یکی از حقوق اصلی زن در قانون و شرع به رسمیت شناخته شده و یکی از ارکان اصلی نکاح را تشکیل می‌دهد.

مهریه با هدف پایبندی به زندگی مشترک و ارتباط زناشویی به عنوان حقی برای زن تعیین گردیده و از احکام و شرایط خاصی برخوردار است. زوجه به محض عقد ازدواج، مالک کل مهر می‌شود و این امر ربطی به وقوع نزدیکی یا عدم وقوع آن ندارد. مهر اصولاً عندالمطالبه است و از نظر قانون مرد ملزم به پرداخت آن می باشند.

البته ممکن است پرداخت مهریه در عقد به صورت عندالاستطاعه شرط شود که زن در صورت مطالبه مهریه باید کفایت دارایی و اموال شوهرش برای پرداخت مهریه را ثابت کند.

همچنین در صورتی که عقد نکاح به هر دلیلی باطل باشد مهریه نیز که ضمن همان عقد تعیین شده ، باطل خواهد بود و مرد در این شرایط ملزم به پرداخت آن نمی باشد.

 آثار عدم تعیین مهر

عقد نکاح یا ازدواج، به نکاح دائم و نکاح منقطع (موقت) تقسیم شده است. در این بخش به جایگاه مهریه در انواع نکاح و آثار عدم تعیین مهر در آنها می پردازیم.

۱. عدم تعیین مهر در عقد نکاح دائم

عدم تعیین مهر ، عدم توافق بر میزان و نوع مهریه در نکاح دائم از نظر شرع و قانون مورد قبول است و در صورت فسخ نکاح یا طلاق و یا مطالبه مهریه از طرف زوجه بعد از وقوع نزدیکی مهرالمثل به زوجه تعلق میگیرد.

۲. عدم تعیین مهر در عقد نکاح موقت

مهریه در نکاح موقت باید از هر جهت معلوم و معین باشد .تعیین مهر از ارکان اساسی نکاح موقت بوده و عدم ذکر آن موجب بطلان عقد نکاح می باشد.

انواع مهریه

۱. مهرالمسمی

مهری که در حین عقد ازدواج و با توافق زوجین تعیین می گردد مهرالمسمی نام دارد . اگر شوهر زن خود را قبل از نزدیکی طلاق دهد زن مستحق نصف مهرالمسمی می باشد. اما درصورتی که شوهر قبل از نزدیکی فوت کند زن استحقاق دریافت تمام مهرالمسمی را دارد.

۲.مهرالمثل

در صورت عدم تعیین مهر ،عدم توافق بر میزان مهریه، شرط عدم مهر و یا در صورتی که مهرالمسمی  باطل باشد، بعد از وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل می باشد.

میزان مهرالمثل چقدر است؟

با توجه به شرایط و وضعیت زن از نظر خانوادگی و خصوصیات فردی مثل سن، تحصیلات و همچنین مقتضیات زمان و مکان و بر اساس عرف،در مقایسه با افراد هم شأن زن در جامعه تعیین می گردد.

۳.مهرالمتعه

در صورتی که در عقد نکاح، مهریه ذکر نشود و شوهر قبل از تعیین مهر و نزدیکی ،زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه می گردد. که با توجه به وضعیت اقتصادی و استطاعت مالی شوهر تعیین می گردد. مهرالمتعه ویژه نکاح دائم است زیرا در نکاح موقت طلاق راه ندارد.

اهمیت مشاوره حقوقی مهریه

۱.آگاه نمودن زوجین از احکام مهریه و لزوم پرداخت مهریه از طرف مرد.

۲.آگاه نمودن زوجین از قوانین مهریه و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر.

۳.معرفی انواع مهریه ،آثار تعیین مهر و عدم تعیین مهر.

۴.آگاهی دادن در خصوص راه های مطالبه مهریه، میزان هزینه دادرسی و حق الاجرا ، حق حبس مهریه ،حق تامین خواسته، شرایط بازداشت زوج در صورت نپرداختن مهریه و همچنین تعیین دادگاه صلاحیت دار در رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه.

بهترین زمان برای مراجعه به  مشاوره حقوقی خانواده  و مهریه زمان قبل از انعقاد عقد ازدواج می باشد . و البته بعد از انعقاد عقد و در زمان مطالبه مهریه نیز مراجعه به مشاور حقوقی و بهره مندی از تخصص و تجربه او، آثار بسیار مطلوبی در حفظ حقوق طرفین دارد.

 حق حبس مهریه

حق حبس مهریه یک حق مالی و قابل اسقاط می باشد. مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۱۸. ۹۰/۲/۱۳ »زوجی که به مجرد عقد مالک کل مهر می شود نسبت به آن حق حبس داشته و در صورت حال بودن مهر تا زمانی که مهر به او تسلیم نشده می تواند از ایفای مطلق وظایفی که شرعا و قانونا در برابر شوهر دارد امتناع نماید و در مدت امتناع نیز مستحق نفقه می باشد و این عدم تمکین به منزله نشوز نیست«

البته در صورتی که زن به میل خود ،تمکین، چه خاص و چه عام نموده باشد این امر مسقط حق حبس وی خواهد بود .

همچنین اگر مهریه در نکاح تعیین نشده یا شرط عدم مهر شده و یا پرداخت مهریه موجل باشد ، حق حبس زوجه نسبت به مهریه ایجاد نمی شود.

 راههای قانونی مطالبه مهریه

۱.مطالبه مهریه از طریق دادگاه :

زوجه با مراجعه به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست مطالبه مهریه و پرداخت هزینه دادرسی مهریه، مهر خود را مطالبه می نماید وی با معرفی اموال شوهر به دادگاه، تقاضای توقیف اموال را می نماید و حق تأمین خواسته خود را دارد.

۲.مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت :

زوجه با تقاضای کتبی خود مبنی بر صدور اجراییه جهت مطالبه مهریه از دفتر ازدواجی که عقد نکاح را ثبت کرده است اقدام می نماید.

سردفتر مذکور با ارسال مدارک به مسئول اجرای ثبت اقدامات لازم را به انجام می‌رساند و زوج یا ضامن او را از وضعیت موجود مطلع کرده و اجراییه ابلاغ می شود و اموال زوج بازداشت می گردد.اگر مرد مهریه ندهد اموال او از طریق مزایده به فروش رسیده و مهریه وصول می شود.

آنی مشاور با حضور مشاوران و وکلای متخصص و کاردان در حوزه های مختلف حقوقی به صورت مشاوره حضوری و مشاوره آنلاین آماده ارائه خدمات خود می باشد.کافیست اپلیکیشن مشاوره آنلاین را نصب کنید.

جهت برقراری ارتباط با مشاوران ،کارشناسان و وکلای متخصص «آنی مشاور» و یا در صورت نیاز به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی در خصوص قوانین و مقررات مربوط به این موضوع می توانید درخواست خود را برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی را از طریق دانلود و نصب اپلیکیشن آنی مشاور یا تماس با شماره های :

 ۰۲۱۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۰۲۱۸۸۳۲۳۲۷۹ و ۰۹۱۲۳۸۳۶۶۲۱ مطرح فرمایید.

دانستنی های مرتبط

نظرات (0)

فرم نظر

طراحی و توسعه : ره وب