× خانه وبلاگ پرسش و پاسخ ثبت نام ورود خروج از حساب

تغییرات جدید قانون صدور چک

خلاصه تغییرات قانون صدور چک

۱. تکلیف بانک به ثبت فوری درخواست دارنده چک مبنی بر غیرقابل ‌پرداخت بودن آن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی.

(لغو مهلت ۱۰روزه برای رفع سوء اثرچک برگشتی)

۲. لازم الرعایه بودن قوانین و مقررات چک درباره چک‌های الکترونیکی .

(پیش بینی چک الکترنیک در نظام بانکی ایران) 

۳. در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد..

(همچنان گواهینامه عدم پرداخت، به نشانی صاحب حساب ارسال می گردد)

۴. جلوگیری از افتتاح حساب و انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک در تمام بانک‌هاو موسسات اعتباری پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت بودن.

(مسدودی کلیه حساب های صادرکننده چک)

۵. بانک‌ها مکلفند سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص دهند.

(حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه ‌سال است.)

۶. راه‌ اندازی چک‌های موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم می شود.

(پیش بینی چک موردی)

۷. بانک مرکزی و مراجع‌ قضایی موظف شدند امکان دسترسی به اطلاعات لازم را برای یکدیگر فراهم کنند.

۸. جلوگیری از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد برای افزاد ورشکسته، معسر از پرداخت و دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده.

۹. دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند.

۱۰. صدور سریع اجراییه در چک های بی محل.

۱۱. مجازات بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری متخلف اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط توسط بانک مرکزی.

۱۲. چک ،از زمان دریافت چک سه سال اعتبار دارد.

۱۳. ممنوعیت صدور چک حامل و امکان ثبت مشخصات دارنده چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده وجود دارد.

۱۴. لغو مواد ۴,۵,۶,۲۳قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵.۴.۱۶.

قانون اصلاح قانون صدور چک در ۱۳ آبان ۱۳۹۷ با هدف افزایش اعتبار چک و اعتمادسازی میان دارندگان و صادرکنندگان چک، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

 و تاکنون موجب کاهش چک های برگشتی در نظام بانکی گردیده است.

این قانون در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

جهت ارتباط با مشاوران متخصص چک اپلیکیشن مشاوره حقوقی آنلاین آنی مشاور را دانلودونصب کنید.

 

 

ارتباط با وکیل متخصص در حوزه مشاوره اسناد تجاری