× خانه وبلاگ پرسش و پاسخ ثبت نام ورود خروج از حساب

بیمه بیکاری چیست و مشمول چه کسانی می شود؟

 بیمه بیکاری مشمول چه کسانی است؟ شرایط برخورداری از بیمه بیکاری چیست؟

مدت بیمه بیکاری چقدر است؟ مبلغ بیمه بیکاری چقدر است؟ موارد لغو بیمه بیکاری چیست؟ 

وضع قوانینی در خصوص بیمه بیکاری کارگران یکی از تدابیر مهم قانونگذار در جهت حمایت از کارگران بیکار کشور می باشد. قانون بیمه بیکاری در این خصوص وضع شده است.

 مفهوم بیکاری در قانون

در قانون، بیکار به کسی گفته می‌شود که با اراده و خواست خود بیکار نشده و قبلاً کاری داشته و اکنون از کار بیکار شده و آماده پذیرش کار دیگری است .

(ماده 2 قانون بیمه بیکاری) که بر اساس تشخیص وزارتخانه و تاییدیه شورای عالی کار می تواند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کند.

تشخیص این امر که آیا بیکار شدن کارگر ارادی بوده یا خیر،به عهده کارشناس سازمان تامین اجتماعی اداره کار و امور اجتماعی مربوط به کارگاه بیمه شده می باشد.

بیمه بیکاری مشمول چه کسانی است؟

مطابق ماده ۱ قانون بیمه‌بیکاری کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می باشند.

بیمه بیکاری مشمول کارگرانی است که بدون اختیار خود تحت تأثیر عواملی مثل، تغییر شرایط اقتصادی کارگاه، حوادثی مثل زلزله ،آتش سوزی ،سیل، جنگ و... بیکار شده اند.

و کسانی که با میل و خواست خود از کار کردن دست کشیده اند و یا با کارفرما بر عدم اشتغال توافق کرده‌اند، از مزایای بیمه‌بیکاری برخوردار نخواهند شد

برای بهره مندی از بیمه بیکاری چه اقدامی باید کرد؟

کارگر (بیمه شده) مکلف به مراجعه به واحد تامین اجتماعی کارگاه ظرف ۳۰ روز از زمان شروع بیکاری خود می باشد. اثر مثبت این اقدام علاوه بر اعلام بیکاری کارگر در واقع اعلام آمادگی برای اشتغال در کار دیگر و پایان دادن به بیکاری است.

شرایط برخورداری از بیمه بیکاری چیست؟

بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت:

الف بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد. مشمولین تبصره ۲ ماده ۲ قانون بیمه بیکاری از شمول این بند مستثنی می باشد.

ب بیمه شده مکلف است ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیات حل اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود.

ج بیمه شده بیکار مکلف است در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی و یا سایر واحدهای ذیربط با تایید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود شرکت نموده و هر دو ماه یک بار گواهی لازم در این مورد را به شعب تامین اجتماعی تسلیم نماید.( ماده ۶ قانون بیمه بیکاری)

مدت بیمه بیکاری چقدر است؟

مدت پرداخت مقرری بیمه شدگان واجد شرایط، بستگی به سابقه پرداخت حق بیمه از سوی آنان دارد، در حال حاضر کمترین مدت دریافت بیمه بیکاری برای مجردان و متاهلان به ترتیب ۶ و ۱۲ ماه است، بیشترین مقدار آن نیز به ترتیب ۳۶ و ۵۰ ماه برای بیمه‌شدگان مجرد و متأهل (یا متکفل) است.

مبلغ بیمه بیکاری چقدر است؟

میزان پرداخت مقرری بیمه بیکاری ۵۵ درصد متوسط حقوق و دستمزد بیمه‌شده است .

موارد لغو بیمه بیکاری چیست؟

  • در صورتی که بیمه‌شده دوباره به کار اشتغال یابد.
  • بیمه‌شده از قبول شغل مشابه پیشنهاد شده خودداری کند.
  • بیمه‌شده مستمری بازنشستگی دریافت کند و یا دچار از کار افتادگی کلی شود.
  • مدت زمانی که بیمه بیکاری به او تعلق میگیرد پایان یابد.
  • بیمه‌شده فوت کند.
  • بیمه‌شده بدون دلیل موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی خودداری کند.
چندبار می توان از بیمه بیکاری استفاده کرد؟

محدودیتی در تعداد موارد استفاده از بیمه بیکاری وجود ندارد. حداکثر مدت استفاده از مقرری بیمه بیکاری با احتساب دوره‌های قبلی برای مجردین، ۳۶ ماه و برای متاهلین یا متکفلین، جمعا به مدت ۵۰ ماه است.

به دلیل آثار نامطلوبی که بیکار شدن یک فرد در جامعه و خانواده دارد توجه به افراد بیکار جامعه و حل مسائل مالی و مشکلات بیکاری آنها و حمایت از افراد بیکار و خانواده های آنها ، قانون گذار ایران با وضع مقرراتی در خصوص این موضوع تدابیری اندیشیده است. که در این مقاله سعی کردیم نکاتی در خصوص مسائل مهم آن بیان کنیم در صورت نیاز به مشاوره حقوق کار تخصصی در خصوص قراردادهای کار، حقوق کارگر و کارفرما و شرایط برخورداری از بیمه بیکاری توصیه می‌شود از مشاوران مجرب مجموعه آنی مشاور در ارتباط باشید.

کافیست اپلیکیشن حقوقی آنی مشاور را دانلود و نصب کنید تا از مزایای ‌مشاوره آنلاین در اپلیکیشن بهره مند شده و با صرف کمترین هزینه و زمان مسائل حقوقی خود را حل و فصل نماید.

ارتباط با وکیل متخصص در حوزه مشاوره حقوق کار