× خانه وبلاگ پرسش و پاسخ ثبت نام ورود خروج از حساب

تقاضای مدیریت حقوقی شرکت ها از آنی مشاور

مدیریت حقوقی به مفهوم عام آن، مدیریت بر مخاطرات ناشی از کسب و کار می باشد. مخاطراتی که طبیعتاً در هر کسب و کاری بروز آن ممکن و محتمل بوده و هر شخص آینده نگری را بر آن می دارد تا آثار ناشی از این مخاطرات را به کمترین میزان کاهش دهد.

در سالیان گذشته اشخاص حقیقی و مدیران شرکت ها توجه چندانی به این امر مهم نکرده و گمان می کردند که استفاده از خدمات مدیران حقوقی صرفاً موجب افزایش هزینه ها می گردد ولی خوشبختانه اکنون، اشخاص عموماً به ضرورت استفاده از خدمات حقوقی آگاه شده و با همه وجود اعتقاد پیدا کرده اند که پیامدهای مالی ناشی از عدم استفاده از خدمات حقوقی به مراتب بالاتر و پر هزینه تر بوده و بعضاً غیر قابل جبران می باشد.

از طرف دیگر؛ امروزه شأن و منزلت افراد و شرکت هایی که در تعاملات تجاری خود با دیگران ، از حضور متخصص حقوقی استفاده می نمایند به مراتب بیشتر و ارزشمند تر از سایر اشخاص بوده و اطمینان مضاعفی به طرفین برای برقراری تعاملات تجاری می بخشد.

شرکت های تجاری با توجه به گستردگی فعالیت های آنها در حوزه های مختلفی همچون مذاکرات حقوقی ، انعقاد قراردادها، دیون و مطالبات ، دعاوی و اختلافات ، تعهدات و تضامین، مجوزها و پروانه ها، علائم تجاری و  برندها و استخدام کارکنان و موضوعات روزمرّه دیگر، نیاز بیشتری به خدمات حقوقی  دارند و از اینرو لازم می دانند که برای پیشگیری از تحمیل هزینه های مادی و معنوی ، مدیریت حقوقی این گونه امور را به  متخصصین حقوقی واگذار نمایند.

روشن است که وکلاء و مشاوران حقوقی ، توانمندی های قابل توجهی برای مدیریت حقوقی مترتب بر فعالیتهای تجاری و بازرگانی دارند ولی نباید فراموش کرد که مدیریت وصف اضافه ای بر دانش حقوقی بوده و هر وکیل و مشاور حقوقی متبحّر و متخصصی الزاماً نمی تواند مدیر حقوقی توانمندی تلقی گردد و لذا لازم است که بین مشاور حقوقی و مدیر حقوقی، تفاوت اساسی قائل شد.

" آنی مشاور " اعتقاد واثق دارد که مدیران شرکت ها باید فارغ از دغدغه های حقوقی ، تمام تلاش و همّت خود را صرف پیشبرد اهداف و برنامه های متعالی شرکت نمایند و به همین منظور، استاندارد های مشخصی را برای مدیریت حقوقی شرکتها تعریف کرده و با آموزش این استانداردها به مشاوران حقوقی که دارای توانمندی مدیریت نیز می باشند خدمت نوینی را در قالب مدیریت حقوقی شرکتها ارائه نموده است.

از آنجا که در " آنی مشاور " افراد متخصص در حوزه های مختلف حضور دارند مدیران شرکتها و هولدینگ ها با سپردن مدیریت حقوقی شرکت به آنی مشاور ، همه تخصص ها را یکجا در کنار هم در اختیار خواهند داشت و جمع این تخصص ها مزیّتی است که آنی مشاور را از سایر مدیران و مشاوران حقوقی متمایز کرده است.

استفاده اشخاص و فعالان اقتصادی ، شرکت ها و هولدینگ های تجاری متعدد از خدمات مدیریت حقوقی آنی مشاور ، گواه اطمینان بخشی بر موفقیت آنی مشاور در پیاده سازی مدیریت حقوقی در شرکت ها و هولدینگ ها می باشد.