× خانه ورود به پنل کاربری ثبت نام کاربران ثبت نام مشاوران انتخاب مشاور وبلاگ اخبار قوانین آنی مشاور تماس با ما درباره ما

مشاوره حقوقی مهریه

مشاوره حقوقی مهریه

امروزه مشاوره حقوقی مهریه با توجه به افزایش دعاوی خانوادگی در مراجع قضایی و به خصوص طرح دعوای مطالبه مهریه از طرف زوجه ، یکی از اقدامات لازم و ضروی در روابط خانوادگی به حساب می آید که ارتباط مستقیم با نظم عمومی دارد.

بخش اول : اهمیت مشاوره حقوقی مهریه

بهره مندی از یک مشاوره حقوقی مهریه برای آگاهی یافتن از قوانین حاکم بر موضوع ، شرایط و آثار تعیین مهر، انواع مهر و آثار عدم تعیین مهر ، در روابط طرفین در جهت حفظ حقوق زوجین لازم و ضروری است.

مهر جنبه مالی عقد نکاح می باشد که تعیین آن مبتنی بر رضایت طرفین عقد بوده و برای صحت مهر شرایطی مثل داشتن قابلیت تعیین مقدار ، جنس، وصف، مالیت داشتن و قابل تملک بودن آن لازم است.

عدم آگاهی از قوانین و حقوق و تکالیف متقابل زوجین ،در روابط خانوادگی اغلب میان آنها اختلافاتی به وجود می آورد و گاهی زوج بدون آگاهی از ماهیت مهریه و قانون با قبول مهریه ای که استطاعت پرداخت آن را ندارد موجبات بروز اختلافات بسیار جدی در روابط خود با زوجه شده و در نتیجه زمینه جدایی و  طلاق  خود را ناخواسته فراهم می کند.

با توجه به مطالب فوق اهمیت مشاوره حقوقی مهریه به روشنی قابل فهم می باشد.

بخش دوم :چرا مهر

مهریه به عنوان یکی از حقوق اصلی زن در قانون و شرع به رسمیت شناخته شده و یکی از ارکان اصلی نکاح را تشکیل می‌دهد.

مهریه با هدف پایبندی به زندگی مشترک و ارتباط زناشویی به عنوان حقی برای زن تعیین گردیده و از احکام و شرایط خاصی برخوردار است. زوجه به محض عقد ازدواج مالک کل مهر می‌شود و این امر ربطی به وقوع نزدیکی یا عدم وقوع آن ندارد. مهر اصولاً عندالمطالبه است و از نظر قانون مرد ملزم به پرداخت آن می باشند.

البته ممکن است پرداخت مهریه در عقد به صورت عندالاستطاعه شرط شود که زن در صورت درخواست مهریه باید کفایت دارایی و اموال شوهرش برای پرداخت مهریه را ثابت کند.

همچنین در صورتی که عقد نکاح به هر دلیلی باطل باشد مهریه نیز که ضمن همان عقد تعیین شده ، باطل خواهد بود و مرد در این شرایط ملزم به پرداخت آن نمی باشد.

بخش سوم: آثار عدم تعیین مهر در عقد نکاح

عقد نکاح یا ازدواج، به نکاح دائم و نکاح منقطع (موقت) تقسیم شده است. در این بخش به جایگاه مهریه در انواع نکاح و آثار عدم تعیین مهر در آنها می پردازیم.

۱. عدم تعیین مهر در عقد نکاح دائم

عدم تعیین مهر ، عدم توافق بر میزان و نوع مهریه در نکاح دائم از نظر شرع و قانون مورد قبول است و در صورت فسخ نکاح یا طلاق و یا مطالبه مهریه از طرف زوجه بعد از وقوع نزدیکی مهرالمثل به زوجه تعلق میگیرد.

۲. عدم تعیین مهر در عقد نکاح موقت

مهریه در نکاح موقت باید از هر جهت معلوم و معین باشد .تعیین مهر از ارکان اساسی نکاح موقت بوده و عدم ذکر آن موجب بطلان عقد می باشد.

بخش چهارم: انواع مهر

۱. مهرالمسمی

مهری که در حین عقد ازدواج و با توافق طرفین تعیین می گردد مهرالمسمی نام دارد . اگر شوهر زن خود را قبل از نزدیکی طلاق دهد زن مستحق نصف مهرالمسمی می باشد. اما درصورتی که شوهر قبل از نزدیکی فوت کند زن استحقاق دریافت تمام مهرالمسمی را دارد.

۲.مهرالمثل

در صورت عدم تعیین مهر ،عدم توافق بر میزان مهریه، شرط عدم مهر و یا در صورتی که مهرالمسمی  باطل باشد، بعد از وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل می باشد.

میزان مهرالمثل با توجه به شرایط و وضعیت زن از نظر خانوادگی و خصوصیات فردی مثل سن، تحصیلات و همچنین مقتضیات زمان و مکان و بر اساس عرف ، در مقایسه با افراد هم شأن زن در جامعه تعیین می گردد.

۳.مهرالمتعه

در صورتی که در عقد نکاح مهر ذکر نشود و شوهر قبل از تعیین مهر و نزدیکی ،زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه می گردد. که با توجه به وضعیت اقتصادی و استطاعت مالی شوهر تعیین می گردد. مهرالمتعه ویژه نکاح دائم است زیرا در نکاح موقت طلاق راه ندارد.

بخش پنجم : مهمترین اقدامات مشاور حقوقی مهریه

۱.آگاه نمودن زوجین از ماهیت مهریه و لزوم پرداخت آن از طرف ذوج.

۲.آگاه نمودن زوجین از قوانین حاکم بر روابط خانوادگی و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر.

۳.معرفی انواع مهریه ،آثار تعیین مهر و عدم تعیین مهر.

۴.آگاهی دادن در خصوص راه های مطالبه مهریه، میزان هزینه دادرسی و حق الاجرا ، حق حبس ،حق تامین خواسته، شرایط بازداشت زوج صورت نپرداختن مهریه و همچنین تعیین دادگاه صلاحیت دار در رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه.

بهترین زمان برای مراجعه به  مشاوره حقوقی خانواده  و مهریه زمان قبل از انعقاد عقد ازدواج می باشد . و البته بعد از انعقاد عقد و در زمان مطالبه مهریه نیز مراجعه به مشاور حقوقی و بهره مندی از تخصص و تجربه او، آثار بسیار مطلوبی در حفظ حقوق طرفین دارد.

بخش ششم : حق حبس ذوجه

حق حبس زوجه یک حق مالی و قابل اسقاط می باشد. مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۱۸. ۹۰/۲/۱۳ »زوجی که به مجرد عقد مالک کل مهر می شود نسبت به آن حق حبس داشته و در صورت حال بودن مهر تا زمانی که مهر به او تسلیم نشده می تواند از ایفای مطلق وظایفی که شرعا و قانونا در برابر شوهر دارد امتناع نماید و در مدت امتناع نیز مستحق نفقه می باشد و این عدم تمکین به منزله نشوز نیست«

البته در صورتی که زن به میل خود ،تمکین ، چه خاص و چه عام نموده باشد این امر مسقط حق حبس وی خواهد بود .

همچنین اگر مهر در نکاح تعیین نشده یا شرط عدم مهر شده و یا پرداخت مهر موجل باشد ، حق حبس زوجه ایجاد نمی شود.

بخش هفتم : راههای مطالبه مهریه

مطالبه مهریه از دو راه امکان پذیر است

 ۱. دادگاه .    ۲.اجرای ثبت

۱.مطالبه مهریه از طریق دادگاه: زوجه با مراجعه به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی مهریه خود را مطالبه می نماید وی با معرفی اموال شوهر به دادگاه تقاضای توقیف و فروش آن را می نماید و حق تأمین خواسته خود را دارد.

۲.مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت: زوجه با تقاضای کتبی خود مبنی بر صدور اجراییه جهت مطالبه مهریه از دفتر ازدواجی که عقد نکاح را ثبت کرده است اقدام می نماید.

سردفتر مذکور با ارسال مدارک به مسئول اجرای ثبت اقدامات لازم را به انجام می‌رساند و زوج یا ضامن او را از وضعیت موجود مطلع کرده و اجراییه ابلاغ می شود و اموال زوج بازداشت می گردد در صورتی که زوج مهریه را پرداخت ننماید از طریق مزایده به فروش رسیده و مهریه وصول می شود.

در مقاله فوق تنها به بیان کلی احکام و آثار مهریه پرداخته ایم لذا برای رفع ابهامات و سوالات حقوقی و آگاهی یافتن از تمامی احکام جزئی مربوط به مهریه توصیه می شود از مشاوران متخصص و با تجربه آنی مشاور بهره مند شوید.

آنی مشاور با حضور مشاوران و وکلای متخصص و کاردان در حوزه های مختلف به صورت مشاوره حضوری و مشاوره آنلاین آماده ارائه خدمات  خود می باشد.

 

اپلیکیشن "آنی مشاور" را نصب کنید و آسان و سریع مشاوره بگیرید: