آنی مشاور

مشاوره با مشاوران با تجربه و خبره

مشاوره با برترین و خبره‌ترین مشاوران در سریع‌ترین زمان ممکن را به صورت حضوری، تلفنی و نوشتاری در آنی‌مشاور تجربه خواهید کرد.

شکایت علیه دفترخانه اسناد رسمی و سردفتر متخلف

۱۴:۲۴ - ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

  • 0
  • 0
  • 71

۰۲

اردیبهشت

برابر ماده ۳۲ قانون دفاتر اسناد رسمی رسیدگی مقدماتی به شکایت علیه دفترخانه اسناد رسمی و گزارش‌های مربوط به تخلف سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور‌ انجام خواهد شد.

تنظیم صحیح اسناد رسمی مربوط به معاملات و امور حقوقی و اداری و مالی مردم از چنان اهمیتی برخوردار است که قانونگذار برای هرگونه غفلتی که باعث خدشه به اعتبار سند رسمی شود یا باعث بی‌اعتباری سند گردد یا صحت سند را زیر سوال ببرد برای دفترخانه و سردفتری که مرتکب قصور تقصیر یا تخلف شده باشد جرایم و مجازاتهای سنگینی را پیش بینی کرده است.

 

شکایت از تخلف سردفتران و دفتریاران 

برابر ماده ۳۲ قانون دفاتر اسناد رسمی رسیدگی مقدماتی به شکایت علیه دفترخانه اسناد رسمی و گزارش‌های مربوط به تخلف سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور‌ انجام خواهد شد.

اداره مزبور پس از رسیدگی به شکایت یا گزارش دریافتی، موضوع را با اظهار نظر خود به دادسرای انتظامی سردفتران ارسال می‌نماید.

 

مرجع رسیدگی کننده به تخلفات سردفتران

دادسرای انتظامی سردفتران که معمولا در محل کانون سردفتران هر استان مستقر است به گزارش دریافتی از اداره ثبت اسناد و املاک رسیدگی می کند و در صورتی که تخلف سردفتر را احراز کند برای سردفتر، کیفرخواست صادر نموده و به دادگاه بدوی انتظامی سردفتران ارسال می نماید.

 

در مرکز هر استانی که کانون‌ سردفتران برای آن استان تشکیل شده باشد یک شعبه از دادگاه بدوی رسیدگی به تخلفات سردفتران مستقر می‌باشد.

حکم دادگاه بدوی سردفتران در دادگاه تجدیدنظر سردفتران که در تهران مستقر است قابل اعتراض و رسیدگی تجدیدنظر می‌باشد.

 

مرجع رسیدگی کننده به جرایم سردفتران

برابر قانون ثبت و قانون مجازات اسلامی و قانون دفاتر اسناد رسمی ، بعضی از اقدامات برای سردفتر جرم قلمداد می‌شود و بعضی دیگر نیز تخلف به شمار می‌رود.

رسیدگی به جرایم سردفتران در دادگاه‌های کیفری انجام می شود و رسیدگی به تخلفات آنها در دادگاه خاصی که مخصوص سردفتران هست انجام می پذیرد.

 

تخلفات سردفتران

برابر مقررات ثبتی و قانونی ایران موارد زیر برای دفتر اسناد رسمی، تخلف به شمار می‌روند:

 

۱- تاخیر در پرداخت‌ وجوه‌ عمومی

 

۲- تاخیر در ارسال‌ آمار به‌ مراجع‌ مربوطه‌

 

۳- عدم‌ رعایت‌ حضور در دفترخانه‌ در ساعات‌ مقرر

 

۴- اهمال‌ در نظارت‌ بر امور دفترخانه

 

۵- تمرد دفتریار از انجام‌ دستور قانونی سردفتر

 

۶- رفتار خارج‌ از نزاکت‌ با همکاران‌ یا ارباب‌ رجوع‌

 

۷- غیبت‌ غیرمجاز یا غیرموجه‌ تا مدت‌ سه‌ روز

 

۸- تاخیر در ارسال‌ خلاصه‌ معامله‌ و اطلاع‌ نامه‌ فسخی و رونوشت‌ تقسیم‌نامه‌ و اطلاع ‌نامه‌ نکاح‌ و طلاق‌ به‌ اداره‌ ثبت‌ مربوطه‌

 

۹- خودداری غیرموجه‌ از صدور اجراییه‌ و یا صدور اجراییه‌ به‌ صورت‌ ناقص‌ به‌ نحوی که‌ موجب‌ تاخیر در کار شود.

 

۱۰- عدم‌ رعایت‌ مواد مربوط به‌ تشکیلات‌ دفترخانه‌

 

۱۱- قصور در تبدیل‌ قبوض‌ سپرده‌ و حواله‌ آن‌ به‌ صندوق‌ ثبت‌

 

۱۲- امتناع‌ از ثبت‌ واقعه‌ ازدواج‌ و طلاق‌ و ثبت‌ سند، هرچند دلیل‌ امتناع‌ کتبا به‌ متقاضی اعلام‌ شده‌ باشد ولی موضوع‌ از مسایل‌ نظری نبوده‌ و باید سند تنظیم‌ می‌شده‌

 

۱۳- خودداری از تسلیم‌ رونوشت‌ و مدارک‌ به‌ اشخاصی که‌ حق‌ دریافت‌ آنها را دارند و یا تسلیم‌ آنها به‌ اشخاصی که‌ حق‌ دریافت‌ آنها را ندارند.

 

۱۴- وصول حق التحریر بیش از تعرفه قانونی

 

۱۵- کسر پرداختی در صورتی که‌ با توجه‌ به‌ موازین‌ آن‌ عرفا اشتباه‌ محاسبه‌ تلقی نشود

 

۱۶- بردن‌ دفتر اسناد رسمی برای ثبت‌ به‌ خارج‌ از محل‌ دفترخانه‌ بدون‌ مجوز قانونی.

 

۱۷- ثبت‌ سند در خارج‌ از حوزه‌ مقرر برای دفترخانه‌ های اسناد رسمی و ازدواج‌ و طلاق‌

 

۱۸- امتناع‌ از ارسال‌ خلاصه‌ معامله‌ و اطلاع‌نامه‌ فسخی و رونوشت‌ تقسیم ‌نامه‌

 

۱۹- امتناع‌ از ارسال‌ آمار

 

۲۰- تقصیر در تبدیل‌ قبوض‌ سپرده‌ و صدور حواله‌ آن‌ به‌ صندوق‌ ثبت‌ در صورت‌ احراز سو نیت‌

 

۲۱- ثبت‌ سند بدون‌ استعلام از ثبت ‌در مواردی‌که ‌تکلیف ‌به ‌استعلام‌ دارد

 

۲۲- تنظیم‌ سند برخلاف‌ مقررات‌ و بخشنامه ‌ها و دستورالعمل‌ها

 

۲۳- امتناع‌ از معرفی دفتریار مورد قبول‌ سازمان‌ ثبت‌ ظرف‌ مهلت‌ معقولی که‌ ثبت‌ محل‌ تعیین‌ می‌نماید

 

۲۴- عدم‌ قید حقوق‌ دولتی و حق‌ التحریر در دفتر و صدور اسناد تنظیمی

 

۲۵- تمرد از اجرای دستورات‌ صادره‌ و خودداری از قبول‌ کفالت‌ دفاتر دیگر در مواردی که‌ از طرف‌ ثبت‌ محل‌ تکلیف‌ می‌شود

 

۲۶- تکرار وصول حق التحریر بیش از تعرفه مصوب.

 

۲۷- امتناع‌ از پرداخت‌ وجوه‌ عمومی

 

۲۸- امتناع‌ از ثبت‌ سند در صورتی که‌ کتبا دلیل‌ امتناع‌ را به‌ متقاضی تسلیم‌ نکند و یا نوشته‌ فاقد دلیل‌ باشد

 

۲۹- تنظیم‌ سند برخلاف‌ مقررات‌ و بخشنامه‌ها و دستورالعملها بیش‌ از یکبار

 

۳۰- عدم‌ قید حقوق‌ دولتی و حق‌التحریر در دفتر و صدور اسناد تنظیم‌ در صورت‌ تکرار

 

۳۱- دخالت‌ مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ سردفتر منفصل‌ یا معلق‌ در امور دفترخانه‌

 

۳۲- عدم‌ مخالفت‌ کفیل‌ دفترخانه‌ از دخالت‌ مستقیم‌ یا غیرمستقیم‌ سردفتر منفصل‌ یا معلق‌ در امور دفترخانه‌ و یا خودداری از اعلام‌ مراتب‌ مذکور به ‌سازمان‌ ثبت‌ اسناد و ثبت‌ محل‌

 

۳۳- قصور یا تقصیری که‌ منتهی به‌ ثبت‌ سند معارض‌ گردد.

 

۳۴- گرفتن‌ وجوهی غیر از آنچه‌ در قوانین‌ و مقررات‌، تجویز گردیده‌ است‌.

 

برای انجام وکالت یا دریافت مشاوره و خدمات حقوقی از مشاوران ،کارشناسان و وکلای متخصص «آنی مشاور» و یا در صورت نیاز به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود یا کارکنان شرکتتان درباره این موضوع می توانید با شماره‌های :

 ۰۲۱۸۸۳۲۱۰۸۸ تماس حاصل فرمایید.

دانستنی های مرتبط

نظرات (0)

فرم نظر

طراحی و توسعه : ره وب

مشاوره در واتساپ : 09195663606