× خانه وبلاگ پرسش و پاسخ ثبت نام ورود خروج از حساب

تفاوتهای اجرای احکام مدنی و کیفری

تعریف اجراییه، مراحل اجرای حکم ،تفاوت های اجرای احکام مدنی و کیفری، مهلت درخواست اجراییه و شرایط لازم برای اجرای احکام در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد.

مهمترین هدف دادرسی در مراجع قضایی پس از رسیدگی و صدور حکم، اجرای حکم می باشد که به تقاضای ذینفع مبنی بر صدور اجراییه توسط دادگاه به اجرا گذاشته می شود.

که بر اساس آن دادبرده (محکوم له) و دادباخته (محکوم علیه) از میزان محکومیت آگاه می شوند.

تعریف اجراییه

اجراییه برگه ای است که مطابق آن کسی که حکم علیه او صادر می شود از چگونگی اجرای حکم آگاه می شود و با تقاضای محکوم له اجراییه صادر شده و به اجرا در می آید. البته در برخی دعاوی کیفری با توجه به نوع جرم و مجازات نیازی به تقاضای ذینفع و  ابلاغ اجراییه وجود ندارد و مرجع قضایی مستقیماً اقدام به اجرا می کند.

مطابق قانون کسی که می‌تواند تقاضای صدور اجراییه کند دادباخته یا محکوم له دعوا است و در مورد این موضوع که آیا محکوم علیه می تواند تقاضای صدور اجراییه کند یا نه، قانون ساکت است ولی با توجه به نظریه قضایی که اخیراً صادر شده است قضات بر این نظر هستند که در برخی دعاوی مانند دعوای افراز و فروش ملک ممکن است محکوم علیه در دعوا ذی نفع باشد و بتواند تقاضای صدور اجراییه کند.

در برگه اجراییه مشخصات دادبرده (محکوم له) و دادباخته (محکوم علیه) و موضوع و مشخصات حکم نوشته‌می شود، تعداد برگه های اجرایی به تعداد افراد محکوم شده در دادگاه می باشد.

مهلت درخواست اجراییه ده روز از تاریخ ابلاغ حکم می باشد.

مراحل اجرای حکم

۱- صدور حکم توسط دادگاه

۲- تقاضای صدور اجراییه توسط ذینفع در دعاوی حقوقی و دستور اجرا توسط مقام قضایی در دعاوی کیفری

۳- دریافت تقاضای صدور اجراییه توسط مدیر دفتر و تنظیم گزارش و ارائه آن به دادگاه.

۴- دستور رئیس دادگاه مبنی بر صدور اجراییه

۵- ابلاغ اجراییه به محکوم له و محکوم علیه

۶- ارسال اجراییه به اجرای احکام

۷- اجرای حکم در مهلت قانونی.

شرایط لازم برای اجرای احکام

یکی از شرایط لازم برای اجرای احکام، لازم الاجرا بودن حکم است.

احکام در موارد زیر لازم الاجرا هستند

۱- حکم قطعی باشد

۲- نسبت به حکم تقاضای تجدیدنظرخواهی نشده باشد و مهلت تجدیدنظرخواهی تمام شده باشد یا تقاضای تجدید نظر خواهی رد شده باشد

۳- حکمی که در مرجع تجدیدنظر خواهی تایید شده باشد یا حکمی که دادگاه تجدید نظر پس از نقض رای، صادر کرده باشد.

تفاوت اجرای احکام مدنی و کیفری

۱- اجرای احکام مدنی با درخواست ذینفع صورت می گیرد ولی اجرای احکام کیفری از تکالیف و وظایف اجرا می باشد و به محض قطعیت یافتن حکم به اجرا گذاشته می شود.

۲- اجرای احکام مدنی در مواردی که اعلامی است نیاز به صدور اجراییه و ابلاغ دارد ولی در اجرای احکام کیفری در برخی مواقع بدون صدور اجرایه و ابلاغ به اجرا گذاشته می شود.

۳- احکام مدنی معمولاً مربوط پرداخت دین، ایفای تعهد،تنظیم سند، و به طور کلی انجام فعل یا ترک فعلی است ولی احکام کیفری مربوط به اجرای مجازات هایی مانند حبس، شلاق،قصاص، اعدام، تبعید ،پرداخت جزای نقدی و چنین مواردی است.

۴- هزینه های اجرایی در احکام مدنی مانند هزینه دستمزد کارشناس، اجرت نگهداری و حفاظت اموال توقیف شده، هزینه حمل و نقل و فروش اموال توقیف شده و از این قبیل هزینه‌ها بر عهده دادباخته (محکوم علیه) می باشد و در صورتی که پرداخت نکند دادبرده (محکوم له) باید بپردازد ولی در نهایت می تواند از دادباخته وصول کند.

ولی هزینه های اجرایی احکام کیفری متفاوت است و اغلب هزینه ها بر عهده مرجع قضایی است .و فقط در دعاوی کیفری که به ضرر و زیان و خسارت ناشی از جرم مربوط شود موضوع حقوقی محسوب شده و در نهایت دادباخته باید هزینه ها را بپردازد.

۵- حکم کیفری موجب سابقه کیفری است و باعث محرومیت اجتماعی می‌شود ولی احکام حقوقی برای دادباخته سابقه محسوب نمی شود.

پرداخت حق اجرا از طرف دادباخته (محکوم علیه) برای اجرای احکام مدنی لازم است اما در مورد احکام کیفری چنین پرداختی لازم نیست.

حق اجرا عبارت از حقی است که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش بینی کرده است. این حق در دعاوی مالی برابر پنج درصد محکوم به ویانیم عشر و در دعاوی غیرمالی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال به تشخیص دادگاه می باشد).

۶- اعلام گذشت در احکام مدنی در هر مرحله از اجرا که باشد باعث موقوف الاجرا شدن حکم می شود و پرونده با گذشت داد برده مختومه می‌گردد اما در احکام کیفری وضعیت متفاوت است و بستگی به نوع جرم دارد.

در جرایم قابل گذشت پس از اعلام گذشت اجرای مجازات موقوف می‌شود ولی در جرایم غیرقابل گذشت دادگاه صادرکننده حکم قطعی تنها می تواند مجازات را تخفیف دهد.

جهت برقراری ارتباط با مشاوران ،کارشناسان و وکلای متخصص «آنی مشاور» و یا در صورت نیاز به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی در خصوص قوانین و مقررات مربوط به این موضوع می توانید درخواست خود را با تماس با شماره های : ۰۲۱۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۰۲۱۸۸۳۲۳۲۷۹ و ۰۹۱۲۳۸۳۶۶۲۱ مطرح فرمایید.

مقالات مرتبط

تفاوتهای اجرای احکام مدنی و کیفری
درخواست صدور اجراییه از سوی محکوم‌علیه
نکات مهم حقوقی درباره دعوای تعدیل اقساط محکوم‌به
تنفیذ وصیت نامه عادی
دعوای مطالبه خسارت
بایسته های سازش در مراجع قضایی
چگونگی فروش املاک مشاعی غیرقابل افراز
ویژگی های ادعای اعسار
حکم تخلیه در زمان کرونا
چند نکته مهم درباره تصرف عدوانی
واخواهی چیست؟نکات حقوقی درباره واخواهی از رای غیابی
تهاتر چیست و چه شرایطی دارد؟
نکاتی درباره چگونگی تقسیم و فروش املاک مشاعی
نکاتی درباره مسئولیت قانونی مدیر ساختمان در قبال حوادث ساختمان
نکات حقوقی درباره درخواست تخلیه محل اجاره پیش از پایان مدت اجاره
پنج نکته مهم درباره مسئولیت های مدیر آپارتمان
پنج نکته مهم و کاربردی درباره اجرای احکام مالی دادگاه و شورای حل اختلاف
هفت نکته مهم درباره دعوای مطالبه وجه و ادعای طلب
تمام آنچه که مالکان ملک مشاع باید بدانند
تصرف عدوانی
دعوای خلع ید با دعوای تخلیه ید چه فرقی دارد؟
مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها
مشاوره دعاوی

ارتباط با وکیل متخصص در حوزه مشاوره دعاوی حقوقی