× خانه وبلاگ پرسش و پاسخ ثبت نام ورود خروج از حساب

هزینه های قابل قبول مالیاتی

هزینه های قابل قبول مالیاتی

قانون مالیاتهای مستقیم ایران، انواع هزینه هایی را که ماموران مالیاتی می توانند به هنگام رسیدگی به حسابها، اسناد و در نهایت به هنگام تشخیص مالیات، آن هزینه ها را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی بپذیرند پیش بینی کرده است.

این هزینه ها مشتمل بر 29 سرفصل کلی است و اگر هزینه های مودی مالیاتی در قالب یکی از این 29 مورد نباشد اداره امور مالیاتی آن هزینه را قابل قبول نخواهد دانست و رد هزینه خواهد نمود و مبلغ اینگونه هزینه ها جزء درآمد مودی مالیاتی، به شمار نخواهد رفت و نسبت به آن مالیات تعلق خواهد گرفت.

برای اینکه هزینه های شما به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته شود به نکات زیر توجه بفرمائید:

1- هزینه هایی که جزء فهرست 29 موردی هزینه‌های قابل قبول یادشده در ماده 148 قانون مالیات های مستقیم باشد.

2- هزینه های یادشده باید در حد متعارف، باشد. بنابراین حتی اگر هزینه های شما جزء هزینه های قابل قبول باشد ولی نامتعارف و بیشتر از حد معمول باشد فقط نسبت به آن مقداری، قابل قبول خواهد بود که اداره امور مالیاتی آن را در حد متعارف و برابر با حد نصاب های قانونی و عرفی بداند.

3- هزینه های شما باید منحصرا در راستای کسب درآمد برای شرکت و برای کسب و کارتان باشد. بنابراین اگر هزینه هایی بکنید که به کسب درآمد و سودآوری شرکت و کسب و کارتان مربوط نباشد و باعث کمک به ایجاد درآمد و کسب سود برای شما نشود اداره امور مالیاتی، آن هزینه را بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از شما نخواهد پذیرفت.

آنی مشاور با ارائه خدمات مشاوره حقوقی به صورت آنلاین و حضوری، با حضور مشاوران مجرب و متخصص خود، شما را برای رسیدن به یک کسب و کارحرفه ای و پر سود، راهنمایی می نماید.

ارتباط با وکیل متخصص در حوزه مشاوره مالیاتی

مقالات مرتبط :