× خانه وبلاگ پرسش و پاسخ ثبت نام ورود خروج از حساب

تنظیم دادخواست و شکایت

طرح دعوا و ادعا علیه اشخاص دیگر نیازمند تنظیم دادخواست می باشد. در جریان تنظیم دادخواست بایستی به ده ها نکته شکلی و ماهیتی مهم توجه شود. به همین دلیل است که بسیاری از صاحبان کسب و کار طرح دعاوی خود را به وکلای دادگستری می سپارند ممکن است مایل به استفاده از وکیل برای طرح دعوا نباشید. اما بخواهید که دادخواست شما برابر استانداردهای حقوقی و  قانونی تنظیم شود. در این صورت "آنی مشاور" آماده تنظیم دادخواست مورد نیاز شما می باشد. 

درخواست تنظیم دادخواست و شکایت